You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. moneo starterkit

moneo starterkit: Testa och starta

Klart för smart tillståndsövervakning av motorer

moneo starterkit är ett komplett paket med samordnad hårdvara och mjukvara för tillståndsövervakning av motorer, fläktar, pumpar och andra maskiner. Denna fristående lösning är enkel att implementera och skalbar utan att IT-expertis krävs i någon större omfattning. moneo starterkit sparar tid: Detta är möjligt tack vare enkel installation och redan förkonfigurerade komponenter. Tack vare möjligheten till logisk länkning, analys och tydlig visualisering av processvärden har du alltid överblick över alla värden. Det omfattande larmhanteringssystemet ger information om händelser när du inte är närvarande.


moneo starterkit är den perfekta starten på den digitala evolutionen.

  • Effektivt: Central parameterinställning av alla IO-Link-givare
  • Tydligt Insamling och analys av processdata
  • Tillförlitligt: Välkoordinerad uppsättning av komponenter
  • Flexibelt: Den fristående lösningen kan utökas efter behov

moneo starterkit möjliggör smart tillståndsövervakning av motorer.