You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. Разпознаване на препятствия и колизии
  5. MAX VIEW: Интелигентна система за избягване на колизии

MAX VIEW: Интелигентна система за избягване на колизии

Системният интегратор ASCOREL разработи MAX VIEW, система за избягване на колизии за мобилни машини.
Тази система, базирана на интелигентен O3M 3D сензор от ifm, повишава безопасността и намалява експлоатационните разходи на обекта.
Работата на технологията се базира на принципа на „измерване на времето за преминаване“:
Мястото на действието, което се измерва, се осветява с модулирана и невидима инфрачервена светлина. Отразената светлина достига до сензора.
Всеки пиксел определя разстоянието до мястото на действието благодарение на фазовото изместване между предадения и приетия сигнал.
Операторът получава предупреждение чрез оптичен и звуков сигнал.