You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. следене на дистанция

3D Smart сензор O3M – следене на дистанция

3D Smart сензор O3M | Следене на дистанция

За простите функции за разстояние интегрираното следене на дистанция предлага до 64 зони на интерес (ROI) с възможност за настройване, т.е. единични зони, чиито разстояния трябва да бъдат контролирани. По този начин може да бъде реализиран контрол на пространството отзад или да бъдат решавани задачи за автоматизация, респективно подпомагане.

Лесен контрол на разстоянието.
С помощта на контролна точка на превозното средство, която може да бъде регулирана свободно, като препятствия се разпознават само тези, които например имат предварително дефинирана височина над земната повърхност

Определяне на позицията на транспортни средства.
За простите функции за определяне на позицията интегрираното следене на дистанция предлага до 64 зони на интерес (ROI) с възможност за настройване, т.е. единични зони, в които трябва да бъдат контролирани разстояния. По този начин например може да бъде изпълнено определянето на позицията на транспортно средство под мястото за товарене.

Позициониране на товарен автомобил до товарна рампа.
За защита на логистичното оборудване водачът получава информация, когато е достигнал правилното разстояние до рампата и трябва да спре.