You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. технология

Интелигентен 3D сензор O3M – технология

Технология PMD „измерване на времето за преминаване“

Технологията PMD (фотонно смесително устройство) „измерване на времето за преминаване“ осигурява откриване на сцени и обекти след записване само на едно изображение в три измерения и без размиване в следствие на движение. Сцената се осветява с модулирана невидима инфрачервена светлина и отразената ѝ част попада върху PMD сензора.

Високоефективна измервателна система

Благодарение на патентованата технология PMD е възможно да се постигне висока повтаряемост на измерените данни дори на материали с различна отразяваща способност. Многофазната измервателна система открива дори смущения, причинени от образуването на прах или водна мъгла.

Сложен алгоритъм

С добре разработен алгоритъм от автомобилния сектор и честота на кадрите до 50 кадъра/секунда, сензорът позволява бързо и надеждно изчисляване на 3D информацията. Благодарение на специално модулираната инфрачервена светлина може да се постигне постоянно висока степен на разпознаване дори при различна интензивност на отразяващия материал. Всичко това с минимално време за реакция от само 40 ms.

Вградена диагностика

Интерфейси като CAN с J1939 или CANopen и Fast Ethernet са стандартно интегрирани. Функциите за самодиагностика от сензора до инфрачервения осветителен елемент непрекъснато наблюдават състоянието на системата.