You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. линейно направляване

3D Smart сензор O3M – линейно направляване

Усъвършенстваните алгоритми с генерично разпознаване на линейни контури предоставя на оператора на машината възможност за избор на разпознатите линии и тяхното следене. При прекъснати контури данните се интерполират. Това гарантира, че следенето няма да спре при малки прекъсвания. Функцията за отместване (Offset) се грижи за финото калибриране между превозното средство и линията, която трябва да бъде следвана.

Преглед на функцията:

  • Автоматично регистриране и следене на контури с формата на ивици.
  • Интегрирани алгоритми за изчисление на отклонението от позицията спрямо идеалната линия.
  • Извеждане на обемния поток [m³/s] на материала за обработка*.
  • Препоръка за корекция на завъртането на управляващите колела за последваща обработка чрез управлението на машината.

 

В сферата на селскостопанските машини особено важен е надеждният и ефективен процес на прибиране на реколтата в срочни сделки. По тази причина ifm от много години разработва сензори и управляваща техника специално за външно използване с високи изисквания.

С интелигентния 3D сензор O3M151 веднага е възможно ново решение за приложение за автоматично водене по ивица или линия. В този случай с повече от 1000 единични измервания за части от секундата се регистрира линеен контур, като например ивица, който се следи автоматично.

 

След същинското направляване по линия е възможно едновременно определяне на обемния поток прибран материал и адаптиране на скоростта на теглещата или прибираща машина към съответното постъпване на прибран материал.

За тази цел сензорът предоставя на управлението на машината всички необходими данни за изпълнението на помощна функция до автоматичното подпомагане на кормилното управление.

* За извеждане на обемния поток е необходима собствената скорост на теглещото превозно средство.

Машина за събиране на грозде
За да облекчи водача и да защити растенията, 3D сензорът предава всички съответни данни за автоматично управление по реда на машината.