You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. контрол на разстоянията

Интелигентен сензор O3M 3D – контрол на разстоянията

Контрол на височината и разстоянията за превозни средства на летища

Помощ за теглещите машини за самолети
Чрез мониторинг на предварително зададена зона 3D сензорът може да даде или съобщение за крайна позиция, или контурно изображение на носовото колело на системата за управление на машината.

Помощ при позициониране за помощни превозни средства
Повече от 1000 отделни измервания откриват прецизно целевата зона на самолета. Решения за специалните приложения на клиентите могат да бъдат имплементирани бързо и лесно с помощта на общо 64 „зони на интерес“ (ROI), т.е. индивидуални зони, чиито разстояния трябва да бъдат наблюдавани.

Контрол на височината за автоцистерни
Интегрираната функция за разстояние „минимално разстояние“ може да наблюдава едновременно до 64 избираеми точки над автоцистерната. На водача например може да бъде помогнато, когато позиционира автоцистерната под крилото на самолета или може да бъде уведомен, когато крилото е спуснато надолу.