You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. поле на кадъра

Интелигентен 3D сензор O3M – цел и разстояние

Принципът на работа на PMD технологията се базира на принципа на „измерване на времето за преминаване“ (ToF). Сцената се осветява с модулирана невидима инфрачервена светлина и отразената ѝ част попада върху PMD сензора.

Огромно разстояние на видимост:

Обхватът до 35 m в типична среда и до 50 m за отразяващи обекти гарантира универсална употреба. Всеки пиксел на PMD чипа определя разстоянията до мястото на събитието от фазовото изместване между предавания и приетия сигнал.

Потискане на външната светлина

Интегрираното активно потискане на фоновото осветление почти напълно предотвратява насищането на сензора за обработка на изображения от чужда светлина. Това означава, че PMD 3D сензорът може да работи при ярка слънчева светлина до 120 klx.