You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. контрол на открита площ

3D Smart сензор O3M – контрол на открита площ

Контрол на открита площ

С автоматичното разпознаване на до 20 обекта, включително класифициране дали обектите са подвижни, или неподвижни, 3D сензорът предлага много възможности за контрол на зона.