1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. Разпознаване на препятствия и колизии

3D Smart сензор O3M – разпознаване на препятствия и прогнозиране на колизии

Разпознаване на препятствия и прогнозиране на колизии

Интегрираното автоматично разпознаване на обекти открива до 20 неподвижни или подвижни обекта по курса на движение на превозно средство за обслужване на строителни работи. На основата на актуалната скорост, на вектора на движение и на фиксираните параметри, например за спирачния път, вероятността за колизия се изчислява от 3D сензора и се предава по CAN шина или Ethernet на управлението на машината и се сигнализира на водача.


Материали за изтегляне за примера за приложение разпознаване на препятствия

Разпознаване на препятствия.
3D Smart сензорът разпознава позицията и движението на обекти в неговото поле на кадъра. Впоследствие тези данни се подават на управлението.

Контрол на курса на движение.
С помощта на контролна точка на превозното средство, която може да бъде регулирана свободно, като препятствия се разпознават само тези, които например имат предварително дефинирана височина над земната повърхност.

Помощ за водача на товарен кран за контейнери.
Автоматичното прогнозиране на колизии помага на водача на крана при смяна на позицията и информира за препятствия по пътя на движение.