1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M

3D Smart сензор O3M

5. чувство за мобилни работни машини

ifm е разработила ново поколение 3D Smart сензори, за да повиши автоматизацията на мобилните работни машини и по този начин да увеличи тяхната ефективност.

PMD-3D сензорът на ifm регистрира триизмерно сцени и обекти с една единствена снимка. По този начин се избягват деформациите от движение, които могат да възникнат например при линейните скенери.

O3M – примери за приложение

3D Smart сензор O3M – избор на изделие

3D сензори за мобилни приложения

Подходящият за мобилни приложения 3D сензор O3M регистрира триизмерно обкръжението на мобилни работни машини. Патентованият от ifm метод на измерване на времето за преминаване на светлината PMD Time-of-Flight определя разстоянието до различни обекти в зоната на регистриране. 3D сензорната система се състои от система за инфрачервено осветление и съответен 3D сензор.

3D Smart сензор O3M – материали за изтегляне

Тук можете да свалите удобно и безплатно допълнителна информация по темата O3M.