You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. приложения
  4. Разпознаване на препятствия и колизии
  5. Избягване на колизии на странични товарачи

Избягване на колизии на странични товарачи

За депониране на отпадъци във все по-голям брой градове се използват съвременни автомобили със страничен товарач. Особено при движение на заден ход и без втори човек, който дава указания, водачът се нуждае от техническа помощ, за да предпази задната и товарната зона. Благодарение на интелигентния 3D сензор ifm предлага система, която не само предотвратява сблъсъка в задната зона, но също осигурява следене на страничната зона на товарене.