You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
PMD 3D сензор O3M и съответстващ системен осветителен елемент
Описание Пространствен ъгъл (°) Поръчка № подходящ инфрачервен системен осветителен елемент
Мобилен интелигентен 3D сензор 70 x 23 O3M151 O3M950
Мобилен интелигентен 3D сензор
с вградена функция за 2D/3D наслагване
70 x 23 (3D)
90 (2D)
O3M251 O3M950
Мобилен интелигентен 3D сензор 95 x 32 O3M161 O3M960
Мобилен интелигентен 3D сензор
с вградена функция за 2D/3D наслагване
95 x 32 (3D)
120 (2D)
O3M261 O3M960
Мобилен интелигентен 3D сензор
с вградена функция за 2D/3D наслагване
97 x 44 (3D)
155 (2D)
O3M271 O3M970

Работно разстояние и размери на зрителното поле

Тип Пространствен ъгъл [°] Работно разстояние [m] Размер на зрителното поле [m]
O3M151
O3M251
70 x 23 5 7 x 2
10 14 x 4,1
15 21 x 6,5
30 42 x 12,2
O3M161
O3M261
95 x 32 5 11 x 2,9
10 21,8 x 5,7
15 32,7 x 8,6
30 65 x 17
O3M271 97 x 44 5 11,3 x 4
10 22,6 x 8,1
15 33,9 x 12,1
30 67,8 x 24,2
За изделията

• 3D камери за мобилни приложения

3D камери

• 2D камери за мобилни приложения с аналогов видео изход

2D камери

• Монитори за аналогови камери

Аналогови монитори