You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Софтуерни / IIoT решения
  3. IIoT софтуерен комплект
  4. Конфигуриране на moneo
  5. QMP031

лиценз за настройка на GSDML параметри

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

лиценз за настройка на GSDML параметри

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Добавка за moneo configure и moneo configure SA за лесна настройка на параметри с помощта на GSDML файлове
  • Интуитивно, независимо от производителя интегриране на необходимите параметри на устройството IO-Link в GSDML файлове
  • Спестяване на време при създаване и дублиране на набори от данни за различни устройства и приложения
  • Бъдещи функционални разширения за PLC устройствате вече са включени в лиценза
Цената е за 1 бр. без ДДС
за използване с GSDML файлове на ifm IO-Link Masters тип AL140x и AL1304 до AL1307
Приложение
Приложение за използване с GSDML файлове на ifm AL14xx IO-Link мастъри
Приложение
разширение на ifm AL14xx IO-Link главен GSDML файл чрез параметри на устройството IO-Link
Конфигурация
създаване на GSDML файл
Съвместимост
съвместим с GSDML файлове от серия AL14xx и всички IO-Link устройства според текущата спецификация на IO-Link
Управление на данни
интегриране на параметрите на устройството IO-Link в избрания GSDML файл
Задаване на параметри
запис на избрани параметри на устройството в подслот на GSDML файла
дисплей на вече интегрирани IO-Link устройства
Потребителски интерфейс
потребителският интерфейс е интегриран във функцията на таблото на moneo configure (SA)
показване на всички вече извършени интеграции и на текущите действия
индикация на паметта, която все още е свободна и паметта, която вече е използвана за запис
индикация на текущо избраните параметри
Функции IO-Link
специфичен за потребителя избор на необходимите параметри на IO-Link, които да бъдат интегрирани
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 2,3 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 4
Мин. RAM 8 GB
Мин. графична резолюция 1920 x 1080
Необходим интерфейс на устройството USB; LAN Adapter - RJ45
Мрежова карта Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол Ethernet TCP/IP
Операционна система Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Допълнително необходим софтуер
moneo software download
moneo configure SA
moneo configure
Механични данни
Тегло [g] 0,001