You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. moneo: platforma IIoT
  3. Przykłady zastosowania

Przykłady zastosowania

Będąc światowym liderem rynku technologii automatyzacji, uważnie śledzimy wymagania naszych klientów.

moneo to nasza propozycja zorientowanego na przyszłość cyfrowego narzędzia realizacji długoterminowej, satysfakcjonującej ewolucji przemysłowej. I Ty możesz rozpocząć ją już dziś za pomocą cyfrowych możliwości jutra.

Nasze rozwiązania mają wiele zastosowań. Opracowaliśmy kilka przykładów zastosowania.

Masz inne pomysły lub wymagania?
Z przyjemnością posłużymy Ci naszą wiedzą i doradztwem.

CIP:

Weryfikowalne zapewnienie jakości wzastosowaniach higienicznych: monitorowanie czyszczenia na miejscu

ifm prover gmbh produkuje czujniki procesowe, wykorzystywane na przykład do mierzenia natężenia przepływu, prędkości przepływu lub przewodności mediów. Wtestach praktycznych winstalacjiCIP czujniki są sprawdzane pod kątem prawidłowego działania, dokładności ijakości produkcji.

Monitorowanie temperatury w instalacji CIP

Stacja CIP to instalacja procesowa często występująca w branży spożywczej, wykonująca czyszczenie na miejscu (CIP). Dla uniemożliwienia rozwoju szkodliwych bakterii, stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podczas przetwarzania substancji biologicznych przeznaczonych do spożycia, takich jak mleko, kluczowe są surowe wymogi higieniczne.

Monitorowanie szafy sterowniczej

Monitorowanie szafy sterowniczej zmoneo RTM

Monitorowanie stanu podzespołów elektrycznych Podzespoły elektryczne ielektroniczne wszafie sterowniczej są chronione przed pyłem iwodą, atakże oddziaływaniem elektromagnetycznym imechanicznym, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii. Ciepło odpadowe wytwarzane przez podzespoły iwahania temperatury związane zmiejscem eksploatacji mogą powodować przegrzanie iwzrost wilgotności wskutek kondensacji. Aby umożliwić szybkie przywrócenie idealnych warunków, szafa sterownicza jest monitorowana.

Monitorowanie filtrów

Monitorowanie filtrów wody wobiegach chłodzenia zmoneo RTM

Konserwacja filtrów woparciu ostan wsystemach zwymiennikami ciepła zwykorzystaniem oprogramowania moneoRTM Mikrofiltry wobiegach chłodzenia wfirmie ifm prover gmbh zapewniają płynne działanie systemów zwymiennikami ciepła. Filtry chronią wymienniki ciepła wpodłączonych maszynach, usuwając zanieczyszczenia zwody chłodzącej. Ten ważny element filtrujący należy regularnie serwisować iwymieniać. Stałe monitorowanie optymalizuje ten proces igwarantuje ciągłe działanie systemów.

Monitorowanie filtrów powietrza wprodukcji zmoneo RTM

Wizualizacja ianaliza stanu filtrów. Centralny układ wentylacji wifm prover gmbh wymaga monitorowania. Obejmuje on filtry dopływu iodciągu powietrza, atakże filtry układu odciągowego stacji roboczych na parterze ipierwszym piętrze. Co do zasady filtry są, wuproszczeniu, rezystorem wsystemie. Obce cząstki, które nie są składnikiem medium, zatykają otwarte siatki lub pory filtra.

Monitorowanie zużycia

Monitorowanie zużycia

Wizualizacja i analiza zużycia w produkcyjnych obiegach chłodzenia za pomocą moneo RTM

Monitorowanie poziomu

Monitorowanie poziomu w beczkach z dwuskładnikową żywicą laną w ifm prover gmbh

System kontroli wewnętrznej instalacji do zalewania końcówek układów elektronicznych firmy ifm prover nadzoruje między innymi poziom w beczkach. Jeżeli któraś z nich jest napełniona w niewystarczającym stopniu, lampa sygnalizuje konieczność zmiany beczki. Jeśli sygnał wskazujący na konieczność wymiany beczki zostanie wykryty zbyt późno, nastąpi zatrzymanie produkcji, głównie ze względu na niemożność napełniania żywicą w odpowiednim czasie.

Monitorowanie poziomu w instalacji kalibrującej

Monitorowanie poziomu w zbiornikach wody zimnej i gorącej. Aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru, przez czujniki przepływa zarówno gorąca, jak i zimna woda. Zmierzone wartości wykorzystywane są do kalibracji.

Zliczanie elementów

Konserwacja części eksploatacyjnych woparciu o zliczanie zwykorzystaniem moneo RTM

Zliczanie operacji wytłaczania za pomocą ministerownika LOGO!. Podczas montażu czujników ciśnienia wstacji roboczej części czujników są wytłaczane przez automatyczną wytłaczarkę. Tłocznik jest szczególnie narażony na zużycie. Stopień zużycia zależy przede wszystkim od liczby przetworzonych detali.

Zoptymalizowana konserwacja części eksploatacyjnych wkońcowej stacji testowej zmoneo RTM

Zmiana strategii konserwacji wifm prover gmbh na konserwację woparciu ostan. Jakość produktu jest istotnym czynnikiem sukcesu firmy ifm. Na potrzeby kontroli jakości, końcowa kontrola czujników ciśnienia odbywa się wróżnych stacjach roboczych wifm prover. Stosowane są do tego różne typy urządzeń produkcyjnych. Wniektórych przypadkach nawiązuje się połączenie elektryczne między urządzeniem produkcyjnym aczujnikiem ciśnienia przez złączeM12. Stałe tarcie wywołane przez połączenie czujników powoduje zużycie gniazda tego złącza. Wrezultacie trzeba regularnie wymieniać sprzęt produkcyjny.

Zliczanie cykli w prasie kolanowej

Ilościowe monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości

Zliczanie liczby wyprodukowanych prawidłowych/nieprawidłowych detali

Zliczanie prawidłowych/nieprawidłowych detali w systemie liniowym PT

Monitorowanie drgań

Monitorowanie drgań wentylatorów w centralnej instalacji odciągowej w ifm prover gmbh

W instalacji odciągowej hali produkcyjnej wydajność wentylatora ma decydujące znaczenie. Opary lutownicze i drobne pyły powstające podczas znakowania laserowego muszą być odprowadzane we właściwy sposób. Jeżeli stały nadzór wentylatorów nie jest realizowany, może dojść do niespodziewanej awarii instalacji. Nieodpowiednio odprowadzana drobne pyły powstające podczas znakowania laserowego prowadzą do utraty jakości. Szczególną uwagę należy także zwrócić na opary lutownicze, ponieważ stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia. Wreszcie, istnieje ryzyko całkowitej awarii obszaru produkcyjnego, jeśli dojdzie do zatrzymania maszyn spowodowanego niemożnością odprowadzenia ciepła odpadowego.

Stan silnika

Układ monitorowania prądu silnika w systemach podawania drutu zwiększa wydajność robotów spawalniczych

System monitorowania w czasie rzeczywistym (Real-Time Monitoring System) moneo firmy ifm poprawia wydajność spawania za pomocą robotów dzięki monitorowaniu prądu regulującego prędkość podawania drutu spawalniczego do pistoletu. System rozpoznaje skokowe, nadmierne wzrosty i spadki obciążenia i umożliwia operatorowi korektę podawania drutu spawalniczego tak, aby zapewnić ciągłość produkcji.