You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Przykłady zastosowania

Przykłady zastosowania

Będąc światowym liderem rynku technologii automatyzacji, uważnie śledzimy wymagania naszych klientów.

moneo to nasza propozycja zorientowanego na przyszłość cyfrowego narzędzia realizacji długoterminowej, satysfakcjonującej ewolucji przemysłowej. I Ty możesz rozpocząć ją już dziś za pomocą cyfrowych możliwości jutra.

Nasze rozwiązania mają wiele zastosowań. Opracowaliśmy kilka przykładów zastosowania.

Masz inne pomysły lub wymagania?
Z przyjemnością posłużymy Ci naszą wiedzą i doradztwem.

CIP

Ciągły pomiar poziomu w zbiornikach systemu CIP za pomocą moneo RTM i czujników radarowych

Zasada bezdotykowego pomiaru poziomu za pomocą radaru oferuje wiele korzyści przy monitorowaniu systemu CIP. Unika się kontaktu z mediami (kwasy, zasady) i cewkami grzewczymi, dzięki czemu pomiar jest niezależny od temperatury i gęstości mediów. Korzyści te dopełniają zapewnienie jakości procesu czyszczenia CIP.

Monitorowanie pomp w instalacji CIP przy użyciu moneo SmartLimitWatcher

W tym przypadku, pompa zasilająca – jeden z centralnych elementów instalacji CIP – ma być monitorowana w celu wykrycia i zasygnalizowania wszelkich anomalii w odpowiednim czasie. Przykład ilustruje wykorzystanie systemu moneo|RTM do rejestracji i wizualizacji danych. Korzystając z funkcji SmartLimitWatcher programu DataScienceToolbox, obliczono model, który monitoruje pompę po fazie uczenia i zgłasza wszelkie odchylenia.

Monitorowanie przepływu w instalacji CIP przy użyciu moneo|RTM

Sterowanie procesem czyszczenia w przemyśle spożywczym Przy przetwarzaniu substancji biologicznych przeznaczonych do spożycia, takich jak mleko, bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny. Jednym z czynników wpływających na doskonały rezultat czyszczenia jest przepływ, a tym samym oddziaływanie mechaniczne.

Monitorowanie przewodności w instalacji CIP

Zapewnienie etapów procesu czyszczenia instalacji. Czujniki przewodności idealnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym. Wykrywają one przewodność i stężenie różnych mediów oraz są w stanie rozróżnić np. środki czyszczące, wodę płuczącą i produkt spożywczy. Oznacza to, że możliwe jest nie tylko ciągłe śledzenie produktu, ale także ograniczenie strat produktu i wody płuczącej – wszystko to bez konieczności dokonywania regulacji czujnika. Dokładne, szybkie i niezawodne pomiary procesowe pomagają zwiększyć dostępność instalacji i zoptymalizować cykle czyszczenia.

Monitorowanie temperatury w instalacji CIP

Stacja CIP to instalacja procesowa często występująca w branży spożywczej, wykonująca czyszczenie na miejscu (CIP). Dla uniemożliwienia rozwoju szkodliwych bakterii, stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podczas przetwarzania substancji biologicznych przeznaczonych do spożycia, takich jak mleko, kluczowe są surowe wymogi higieniczne.

Monitorowanie szafy sterowniczej

Monitorowanie szafy sterowniczej z moneo RTM

Monitorowanie stanu podzespołów elektrycznych Podzespoły elektryczne i elektroniczne w szafie sterowniczej są chronione przed pyłem i wodą, a także oddziaływaniem elektromagnetycznym i mechanicznym, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii. Ciepło odpadowe wytwarzane przez podzespoły i wahania temperatury związane z miejscem eksploatacji mogą powodować przegrzanie i wzrost wilgotności w skutek kondensacji. Aby umożliwić szybkie przywrócenie idealnych warunków, szafa sterownicza jest monitorowana.

Monitorowanie filtrów

Monitorowanie wysokociśnieniowego filtra oleju za pomocą różnicy ciśnień na hydraulicznym stanowisku badawczym

Konserwacja filtra oleju w czasie rzeczywistym za pomocą moneo RTM. Monitorowanie filtrów odgrywa istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych. Obok filtrów powietrza i wody szczególne znaczenie ma kontrola stanu filtrów oleju. Niewykryte zabrudzenia prowadzą do szkód wtórnych, które mogą wiązać się z wysokimi kosztami. moneo RTM monitoruje filtry i jest podstawą konserwacji opartej na stanie

Monitorowanie filtrów wody w obiegach chłodzenia z moneo RTM

Konserwacja filtrów w oparciu o stan w systemach z wymiennikami ciepła z wykorzystaniem oprogramowania moneo RTM. Mikrofiltry w obiegach chłodzenia w firmie ifm prover gmbh zapewniają płynne działanie systemów z wymiennikami ciepła. Filtry chronią wymienniki ciepła w podłączonych maszynach, usuwając zanieczyszczenia z wody chłodzącej. Ten ważny element filtrujący należy regularnie serwisować i wymieniać. Stałe monitorowanie optymalizuje ten proces i gwarantuje ciągłe działanie systemów.

Monitorowanie filtrów powietrza w produkcji z moneo RTM

Wizualizacja i analiza stanu filtrów. Centralny układ wentylacji w ifm prover gmbh wymaga monitorowania. Obejmuje on filtry dopływu i odciągu powietrza, a także filtry układu odciągowego stacji roboczych na parterze i pierwszym piętrze. Co do zasady filtry są, w uproszczeniu, rezystorem w systemie. Obce cząstki, które nie są składnikiem medium, zatykają otwarte siatki lub pory filtra.

Monitorowanie zużycia

Monitorowanie kosztów sprężonego powietrza

Procesy produkcyjne obrabiarek stale wymagają sprężonego powietrza.

Produkcja sprężonego powietrza jest jednym z głównych czynników generujących koszty w produkcji. Dlatego środki umożliwiające oszczędzanie energii mają tak duży potencjał.

Pomiar zużycia przez wyjścia impulsowe lub interfejs S0 za pomocą moneo RTM

Przy niewielkim nakładzie pracy i bez ingerencji w istniejące systemy można rejestrować dane o zużyciu energii i wykorzystywać je do optymalizacji zużycia energii: Z jednej strony widać potencjalne oszczędności energii, z drugiej strony widać, gdzie energia jest marnowana.

Monitorowanie zużycia

Wizualizacja i analiza zużycia w produkcyjnych obiegach chłodzenia za pomocą moneo RTM

Monitorowanie poziomu

Monitorowanie poziomu z kontrolą uzupełniania dla instalacji zalewania żywicą

Dzięki moneo RTM poziomy beczek wypełnionych żywicą i utwardzaczem są monitorowane w instalacji do zalewania. Gdy poziom osiągnie określony próg, automatycznie zamawiane jest uzupełnienie materiału z magazynu. Dzięki tej procedurze jakość wytwarzanych produktów jest utrzymywana, a ryzyko nieplanowanych przestojów jest ograniczone.

Ciągły pomiar poziomu w zbiornikach systemu CIP za pomocą moneo RTM i czujników radarowych

Zasada bezdotykowego pomiaru poziomu za pomocą radaru oferuje wiele korzyści przy monitorowaniu systemu CIP. Unika się kontaktu z mediami (kwasy, zasady) i cewkami grzewczymi, dzięki czemu pomiar jest niezależny od temperatury i gęstości mediów. Korzyści te dopełniają zapewnienie jakości procesu czyszczenia CIP.

Monitorowanie poziomu w instalacji kalibrującej

Monitorowanie poziomu w zbiornikach wody zimnej i gorącej. Aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru, przez czujniki przepływa zarówno gorąca, jak i zimna woda. Zmierzone wartości wykorzystywane są do kalibracji.

Zliczanie elementów

Zliczanie obiegów nośnika obrabianego przedmiotu przy użyciu moneo RTM

Licznik obiegów w procesie aktywacji plazmowej maszyny do produkcji modułów elektronicznych. Nośniki obrabianych przedmiotów w maszynie do produkcji modułów elektronicznych ulegają zużyciu na skutek tarcia, uderzeń i aktywacji plazmowej. Aby zapewnić jakość produktu, nośniki detali muszą być w nienagannym stanie. Dlatego konieczna jest ich regularna konserwacja i wymiana.

Konserwacja części eksploatacyjnych w oparciu o zliczanie z wykorzystaniem moneo RTM

Zliczanie operacji wytłaczania za pomocą ministerownika LOGO!. Podczas montażu czujników ciśnienia w stacji roboczej części czujników są wytłaczane przez automatyczną wytłaczarkę. Tłocznik jest szczególnie narażony na zużycie. Stopień zużycia zależy przede wszystkim od liczby przetworzonych detali.

Zoptymalizowana konserwacja części eksploatacyjnych w końcowej stacji testowej z moneo RTM

Zmiana strategii konserwacji w ifm prover gmbh na konserwację w oparciu o stan. Jakość produktu jest istotnym czynnikiem sukcesu firmy ifm. Na potrzeby kontroli jakości, końcowa kontrola czujników ciśnienia odbywa się w różnych stacjach roboczych w ifm prover. Stosowane są do tego różne typy urządzeń produkcyjnych. W niektórych przypadkach nawiązuje się połączenie elektryczne między urządzeniem produkcyjnym a czujnikiem ciśnienia przez złącze M12. Stałe tarcie wywołane przez połączenie czujników powoduje zużycie gniazda tego złącza. W rezultacie trzeba regularnie wymieniać sprzęt produkcyjny.

Zliczanie cykli w prasie kolanowej

Ilościowe monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości

Zliczanie liczby wyprodukowanych prawidłowych/nieprawidłowych detali

Zliczanie prawidłowych/nieprawidłowych detali w systemie liniowym PT

Monitorowanie drgań

Ciągłe monitorowanie stanu pomp świeżego osadu i pomp odwadniających w branży oczyszczania ścieków

W oczyszczalni ścieków w Kressbronn liczne pompy są monitorowane za pomocą moneo. Wartości drgań i temperatury tych pomp są stale rejestrowane, a ewentualna kawitacja jest zgłaszana w odpowiednim czasie. Wdrożenie tych środków skutecznie ogranicza ryzyko nieplanowanych przestojów oczyszczalni ścieków, zapewniając ogólną stabilność i niezawodność całego systemu odprowadzania ścieków komunalnych.

Monitorowanie drgań wentylatorów w centralnej instalacji odciągowej w ifm prover gmbh

W instalacji odciągowej hali produkcyjnej wydajność wentylatora ma decydujące znaczenie. Opary lutownicze i drobne pyły powstające podczas znakowania laserowego muszą być odprowadzane we właściwy sposób. Jeżeli stały nadzór wentylatorów nie jest realizowany, może dojść do niespodziewanej awarii instalacji. Nieodpowiednio odprowadzana drobne pyły powstające podczas znakowania laserowego prowadzą do utraty jakości. Szczególną uwagę należy także zwrócić na opary lutownicze, ponieważ stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia. Wreszcie, istnieje ryzyko całkowitej awarii obszaru produkcyjnego, jeśli dojdzie do zatrzymania maszyn spowodowanego niemożnością odprowadzenia ciepła odpadowego.

Stan silnika

Układ monitorowania prądu silnika w systemach podawania drutu zwiększa wydajność robotów spawalniczych

System monitorowania w czasie rzeczywistym (Real-Time Monitoring System) moneo firmy ifm poprawia wydajność spawania za pomocą robotów dzięki monitorowaniu prądu regulującego prędkość podawania drutu spawalniczego do pistoletu. System rozpoznaje skokowe, nadmierne wzrosty i spadki obciążenia i umożliwia operatorowi korektę podawania drutu spawalniczego tak, aby zapewnić ciągłość produkcji.

Pobór prądu

Wykrywanie stanu pracy sprężarki na podstawie zużycia prądu

Wykrywanie godzin pracy sprężarki na podstawie stanu pracy. Prawidłowe działanie sprężarki jest niezbędne dla procesów produkcyjnych. Dostępność sprężarki ma ogromny wpływ na wiele systemów i procesów istotnych dla produkcji.

Monitorowanie stanu wentylatora na podstawie zużycia prądu

Wykrywanie jakości prądów fazowych na wentylatorze systemu wydechowego dla potrzeb organizacji jednostek konserwacyjnych.

Dekanter

Monitorowanie stanu dekantera do odzyskiwania czystej wody za pomocą moneo RTM.

Oczyszczanie wody odbywa się głównie w dekanterze. Monitorowanie jest zatem konieczne, aby zapewnić, że chemikalia są usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi ścieków podczas ciągłego procesu produkcji elastycznych obwodów drukowanych. W przypadku uszkodzenia odstojnika cała produkcja elastycznych obwodów drukowanych musi zostać wstrzymana, ponieważ usuwanie chemikaliów za pomocą odstojnika jest równie decydujące dla całego procesu.

Hydraulika

Monitorowanie akumulatora pęcherzowego w układzie hydraulicznym za pomocą moneo RTM

Akumulatory pęcherzowe podobnie jak akumulatory membranowe, tłokowe lub sprężynowe są akumulatorami hydraulicznymi. W układzie hydraulicznym akumulator pęcherzowy zapewnia kompensację objętości, magazynowanie energii i tłumi pulsacje.

Monitorowanie agregatu hydraulicznego z hydraulicznego stanowiska testowego

Agregat hydrauliczny jest centralnym elementem hydraulicznego stanowiska testowego, które służy do testowania i kwalifikowania czujników ciśnienia. Dzięki kompleksowemu monitorowaniu stanu można wcześnie wykrywać zużycie i usterki, obliczać czas pracy i zapobiegać nieplanowanym przestojom.

Energia

Monitorowanie kosztów sprężonego powietrza

Procesy produkcyjne obrabiarek stale wymagają sprężonego powietrza.

Produkcja sprężonego powietrza jest jednym z głównych czynników generujących koszty w produkcji. Dlatego środki umożliwiające oszczędzanie energii mają tak duży potencjał.

Pomiar, wizualizacja i analiza energii elektrycznej za pomocą liczników energii z interfejsem Modbus TCP i moneo RTM

Firmy coraz bardziej koncentrują się na monitorowaniu energii na poziomie produkcji, aby umożliwić bardziej wydajne, zrównoważone planowanie skierowane na przyszłość. Informacje o możliwych prądach biernych można wykorzystać do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w zakresie kompensacji mocy biernej, a tym samym uniknąć niepotrzebnych kosztów. W tym celu stosowane są liczniki energii.

Monitorowanie obiegu chłodzenia zbiorników fermentacyjnych w destylarni Steinhauser

W procesie produkcji win i napojów spirytusowych zasadnicze znaczenie ma proces fermentacji. Podczas tego procesu należy przez cały czas kontrolować temperaturę, aby zapewnić optymalny smak i jakość produktów. Jeśli proces fermentacji ma być spowolniony lub zatrzymany, to np. produkt jest schładzany w zbiorniku. Nawet niewielkie odchylenie w czasie fermentacji może spowodować znaczną utratę smaku.

Monitorowanie przenośnika rolkowego

Monitorowanie łańcucha rolkowego w zestawie demo

Obecnie ifm nie ma odpowiedniej aplikacji, która wymagałaby użycia czujnika łańcucha. Aby pokazać pełne możliwości funkcjonalne czujnika łańcucha w interakcji z moneo RTM, zainstalowano odpowiedni zestaw demo z napędem łańcuchowym i podłączono go do działającego systemu moneo.

Ścieki

Ciągłe monitorowanie stanu pomp świeżego osadu i pomp odwadniających w branży oczyszczania ścieków

W oczyszczalni ścieków w Kressbronn liczne pompy są monitorowane za pomocą moneo. Wartości drgań i temperatury tych pomp są stale rejestrowane, a ewentualna kawitacja jest zgłaszana w odpowiednim czasie. Wdrożenie tych środków skutecznie ogranicza ryzyko nieplanowanych przestojów oczyszczalni ścieków, zapewniając ogólną stabilność i niezawodność całego systemu odprowadzania ścieków komunalnych.