You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. moneo: platforma IIoT
  3. Przykłady zastosowania

Układ monitorowania prądu silnika w systemach podawania drutu zwiększa wydajność robotów spawalniczych

Duży producent części do różnych typów pojazdów używa pistoletów spawalniczych w całym zakładzie.

  • Silnik układu podawania drutu do pistoletu często się zużywa.
  • Nieregularne podawanie drutu powoduje splątanie i zacinanie się drutu, co prowadzi do niezaplanowanych zatrzymań i przestojów.
  • Podstawowa przyczyna leży w nadmiernym bądź niewystarczającym poborze prądu przez silnik podajnika drutu, ale ten parametr często nie jest objęty nadzorem.

System monitorowania w czasie rzeczywistym (Real-Time Monitoring System) moneo firmy ifm poprawia wydajność spawania za pomocą robotów dzięki monitorowaniu prądu regulującego prędkość podawania drutu spawalniczego do pistoletu. System rozpoznaje skokowe, nadmierne wzrosty i spadki obciążenia i umożliwia operatorowi korektę podawania drutu spawalniczego tak, aby zapewnić ciągłość produkcji.

Monitoruj tendencje zmian prądu silnika w czasie

Wbudowane algorytmy umożliwiają wykonywanie obliczeń rzeczywistego prądu silnika bez sterownika PLC

Na pulpicie wyświetla się prąd silnika