• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Zrównoważone działanie to nasze motto

Jak świat będzie wyglądał w przyszłości? W ifm zadajemy sobie to pytanie nie tylko wtedy, gdy chodzi o rozwój produktów, innowacyjne technologie i nowe sposoby pracy. Sprawy związane z ochroną środowiska również odgrywają główną rolę w naszych codziennych decyzjach i działaniach.

„Ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość, która bierze pod uwagę aspekty
społeczne, ekonomiczne i ekologiczne”.

Ten obowiązek możemy wypełnić tylko wtedy, gdy będziemy świadomi konsekwencji naszych działań i z czasem zaczniemy szukać rozwiązań i nowych sposobów na zminimalizowanie ich wpływu. Dla nas oznacza to także odpowiedzialne i rzetelne realizowanie celów długoterminowych, a nie opieranie się na krótkoterminowych sukcesach. W ramach tych działań chcielibyśmy przedstawić nasz Raport o zrównoważonym rozwoju (rok sprawozdawczy 2022), który oprócz naszych strategicznych założeń i kroków zawiera kompleksowy program dotyczący zrównoważonego rozwoju.

 

Neutralność klimatyczna do roku 2030
w naszej działalności operacyjnej
100% zielonej energii
od roku 2020
Długoczasowe oszczędności CO2
w obszarze podróży służbowych i przejazdów
100% naszych dostawców
podpisało kodeks postępowania dostawców ifm

Zrównoważone działanie to nasze motto – i to pod każdym względem. Zostało to już wyrażone w filozofii firmy, spisanej po raz pierwszy w 1990 r.:

ifm wymaga, aby decyzje były podejmowane w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne i promuje postępowanie w takim duchu.

Filozofii korporacyjnej firmy ifm

Grupa kieruje się tą zasadą już od ponad 50 lat. Przy tym często wychodzimy poza wymogi prawne, a do naszego sposobu rozumowania dodatkowo zachęca nas rosnąca uwaga poświęcana takim zagadnieniom jak ochrona bioróżnorodności, energia i mobilność, które wynikają między innymi z globalnego ruchu na rzecz klimatu, a także z pionierskich działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Jedno jest dla nas pewne:

Potrzebny jest skuteczny, społecznie zrównoważony i ekologicznie kompatybilny rozwój, w którym interakcja społeczna, siła gospodarcza i ochrona środowiska nie są dla nas czymś sprzecznym.

Filozofii korporacyjnej firmy ifm

Jednocześnie mamy świadomość, że musimy bardziej się do tego przyczynić. Tylko wówczas będziemy mogli sprostać globalnym wyzwaniom społecznym i ekologicznym. Do tej pory uważaliśmy się za firmę, która działa w sposób zrównoważony i zintegrowany. Teraz chcemy aktywnie realizować nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zająć się kwestiami, które są dla nas kluczowe w nadchodzących latach. Tutaj można dowiedzieć się, co to szczegółowo oznacza dla grupy ifm.

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Jako firma, która funkcjonuje w sposób zrównoważony, stawiamy sobie w ifm za cel zharmonizowanie aspektów gospodarczych, ekologicznych i społecznych oraz silniejsze zakorzenienie ich w naszej organizacji.

Przewodnia zasada zrównoważonego rozwoju firmy opisuje zasady działania, które opierają się w sposób zrównoważony na trzech filarach zrównoważonego rozwoju – gospodarce, środowisku (ekologii) i kwestiach społecznych – we wszystkich decyzjach i działaniach firmy. Zagadnienia takie jak ochrona środowiska, przestrzeganie zasad społecznych i stabilność gospodarcza nie są co prawda nowe, ale w ostatnich latach nabrały o wiele większego znaczenia.

ifm działa zgodnie z zasadą optimum ekonomicznego i w związku z tym dąży do równowagi oraz zaangażowania we wszystkich trzech wymiarach.

„Patrząc w przyszłość, kierujemy się również naszą zasadą przewodnią,
aby skutecznie rozwijać się w zakresie bezpieczeństwa”.