You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. moneo: platforma IIoT
 3. Przykłady zastosowania

Monitorowanie drgań wentylatorów instalacji odciągowej za pomocą moneo RTM

Wizualizacja i analiza drgań występujących w instalacji odciągowej w celu zapewnienia jakości powietrza i procesów w środowisku produkcyjnym

W różnych procesach produkcyjnych firmy ifm prover gmbh instalacja odciągowa w sposób ciągły gwarantuje i zapewnia jakość produktów, czas pracy maszyn oraz wysoką jakość powietrza.

Wydajność wentylatora jest zatem czynnikiem istotnym dla całego procesu produkcyjnego.

Sytuacja wyjściowa: brak stałego nadzoru nad wentylatorem

Przed rozpoczęciem projektu digitalizacji kompleksowe, stałe monitorowanie stanu wentylatorów nie istniało. W najgorszym wypadku zbyt późno wykryta usterka mogłaby doprowadzić do całkowitego zatrzymania całej produkcji, ponieważ awaria tego systemu oznaczałaby obniżenie jakości produktu spowodowane między innymi problemami z automatycznym znakowaniem, czy brakiem odprowadzania pyłów drobnocząsteczkowych.

 • Niewystarczające odprowadzanie wydzielanego ciepła powoduje przegrzanie i może wywołać usterki i przestoje maszyn.

Cel projektu: trwałe zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego

W celu trwałego zapewnienia jakości produktu oraz uniknięcia przestojów maszyn i strat produkcyjnych należało wdrożyć stały, wspierany przez oprogramowanie monitoring wentylatorów. Rozwiązanie to powinno również umożliwić odejście od nieefektywnej konserwacji opartej na interwałach czasowych na rzecz elastycznego i zorientowanego na zapotrzebowanie planowania predykcyjnego tych czynności.

Wdrożenie: moneo RTM w połączeniu z IO-Link

Istniejąca infrastruktura IT firmy ifm prover gmbh pozwoliła na zainstalowanie moneo bezpośrednio na istniejącym sprzęcie w celu aktywacji modułu moneo RTM. W przypadku niewystarczającej wydajności systemu pakiet oprogramowania mógłby zostać alternatywnie udostępniony na urządzeniu moneo appliance. Jest to rozwiązanie komunikacji międzyprocesowej, którego komponenty sprzętowe i moc obliczeniowa zostały dokładnie dopasowane do oprogramowania. Master IO-Link został podłączony do serwera poprzez wewnętrzną sieć VLAN. Za pośrednictwem mastera IO-Link dane z podłączonych czujników drgań przekazywane są do moneo world w celu przeprowadzenia ich oceny.

Sukces: korzyści z monitorowania drgań za pomocą moneo RTM

Dzięki modułowej platformie IIoT moneo monitoring wentylatorów stał się wydajniejszy i bardziej niezawodny. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zbliżających się uszkodzeń wentylatorów możliwe jest zapobieganie awariom instalacji odciągowej. Ponadto niezbędne prace konserwacyjne można zaplanować w sposób pozwalający na zredukowanie czasów przestoju instalacji do minimum. Prowadzona w oprogramowaniu dokumentacja konserwacji ułatwia również rozpoznanie nadmiernego, powtarzającego się zużycia i wdrożenie odpowiednich działań.

Podsumowanie: wymienione funkcje i usługi moneo RTM zapewniają skuteczne monitorowanie wentylatorów

 • Obliczone wartości: za pomocą modelowania danych wartości z czujników mogą być przetwarzane na informacje istotne dla procesu
 • Funkcje kokpitu: kompleksowa i indywidualna wizualizacja wszystkich czujników w procesie
 • Szczegółowe informacje o statusie maszyny dzięki wartościom uzyskanym z czujników
 • Zintegrowane zarządzanie alarmami: szybka reakcja na zmianę parametrów procesu
 • Wczesne ostrzeganie: możliwość uniknięcia nieplanowanych przestojów dzięki wczesnemu wykrywaniu usterek

Konfiguracja systemu

 1. czujnik drgań IO-Link
 2. Czujnik temperatury
 3. Czujnik prędkości
 4. Master IO-Link

Kokpit

Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do monitoringu wentylatora.

 1. Przegląd charakterystyki drgań v-Rms, a-Peak oraz a-Rms na wykresie liniowym
 2. Współczynnik kształtu (stosunek wartości szczytowej amplitudy do wartości skutecznej) służący do oceny stanu łożysk
 3. Wizualizacja wartości współczynnika kształtu w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 10 czerwony = > 12)
 4. Wizualizacja wartości temperatury w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 50°C, czerwony = > 60°C)
 5. Bieżąca temperatura powierzchni silnika
 6. Wizualizacja prędkości w formie sygnalizatora świetlnego (zielony = OK, żółty = > 3000 rpm, czerwony = > 3500 rpm)
 7. Bieżąca prędkość obrotowa silnika

Analiza

Analiza umożliwia dostęp do danych historycznych. W razie wystąpienia ostrzeżenia lub alarmu w tym miejscu można uzyskać informację o stanie, który doprowadził do ich wystąpienia.

 1. Krzywa prędkości silnika
 2. Trend prędkości silnika
 3. Wartość szczytowa VVB

Z analizy można wywnioskować, że w momencie wystąpienia wartości szczytowej silnik nie obraca się, co może wskazywać, że jest to usterka wygenerowana ręcznie.

Zadania i zgłoszenia

W momencie nieosiągnięcia lub przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych dla odpowiedniej wartości procesowej wygenerowane zostanie zgłoszenie (ticket). Może ono zostać przejęte i opracowane przez odpowiedzialnego pracownika. Dzięki funkcji komentarza można natychmiast udokumentować wdrożone działania i opisy rozwiązań.

Obliczone wartości

Za pomocą szablonu do obliczania godzin pracy, za pomocą pięciu opcji można łatwo skonfigurować licznik godzin pracy. W przypadku wentylatora prędkość obrotowa silnika może być użyta jako zmienna pomiarowa naliczania.

 1. Nazwa licznika godzin pracy służąca jednoznacznej identyfikacji w topologii
 2. Źródło danych użyte do zliczania godzin pracy
 3. Wartość progowa definiująca moment naliczania przez licznik
 4. Wstępny wybór aktualnej wartości godzin pracy
 5. Opcjonalne odliczanie wstecz