You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. moneo: platforma IIoT
 3. Przykłady zastosowania

Zliczanie cykli w prasie kolanowej przy użyciu moneo RTM

Ilościowe monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości

Na stanowisku roboczym do końcowej kontroli czujników ciśnienia wykorzystuje się różne rodzaje urządzeń produkcyjnych. Do przeprowadzenia testu nawiązuje się połączenie elektryczne pomiędzy urządzeniem produkcyjnym a czujnikiem ciśnienia przez złącze M12.

Częste powtarzanie tego procesu skutkuje zużyciem gniazd urządzeń produkcyjnych. Dawniej przeprowadzało się konserwację gniazd w oparciu o czas. Planowane jest przejście do konserwacji opartej na ilości, aby zapewnić wydajniejsze użycie zasobów.

Sytuacja wyjściowa:

Cykle podnoszenia i zamykania nie były dawniej rejestrowane, dokumentowane ani wizualizowane. Nie stosowano systemów monitorujących ani alarmowo-informacyjnych dla wartości progowej, przez co występował brak przejrzystości procesu konserwacji. Zużyte detali były wymieniane w okresach miesięcznych. Nieplanowane przestoje procesu spowodowane awariami urządzeń produkcyjnych stanowiły źródło wyższych kosztów. Niemożliwe było utworzenie planów działania z powodu braku danych historycznych.

Cel projektu:

Przejście do konserwacji detali eksploatacyjnych opartej na potrzebach. W tym celu operacje podnoszenia i zamykania są rejestrowane przy pomocy czujników położenia. Po osiągnięciu wartości granicznej generowane są stosowne informacje (alarm).

Wdrożenie:

W firmie ifm prover gmbh rozwiązanie moneo RTM zainstalowane jest centralnie na serwerze. Do serwera przez wewnętrzną sieć VLAN są podłączone mastery IO-Link.

Firma ifm oferuje szeroką gamę podzespołów do automatyzacji. Do tego zastosowania wybrano wielofunkcyjny wyświetlacz IO-Link DX2055, ponieważ spełnia wszystkie wymogi aplikacji.

Przypadek 1 – badanie izolacji: czujniki położenia do wykrywania cykli podnoszenia.

Przypadek 2 – badanie szczelności: czujniki położenia do wykrywania cykli zamykania osłony ochronnej.

Oba czujniki są podłączone do wielofunkcyjnego wyświetlacza IO-Link DX2055. Przekazuje on wartość licznika do moneo RTM przez master IO-Link. Obie wartości procesowe pozwalają na wyciągnięcie wniosków w zakresie wyprodukowanej liczby przedmiotów na danym stanowisku roboczym. Po przeprowadzeniu konserwacji licznik w wielofunkcyjnym wyświetlaczu IO-Link DX2055 jest resetowany za pomocą przełącznika kluczykowego.

Rezultat:

Proces konserwacji jest teraz przejrzysty. Zoptymalizowano wykorzystanie zasobów oraz ograniczono koszty.

Podsumowanie:

Modyfikacja zakończyła się powodzeniem. Zwrot inwestycji zostanie osiągnięty po 1,4 roku.

Struktura systemu

 1. Czujniki indukcyjne (IFC246)
 2. Dodatkowa opcja resetu (np. przełącznik kluczykowy)
 3. Wielofunkcyjny wyświetlacz IO-Link (DX2055)
 4. Master IO-Link (AL1350)

Kokpit

Uzyskaj szerszą perspektywę dzięki kokpitowi moneo. Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji.

 1. Bieżąca wartość licznika (badanie izolacji)
 2. System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie izolacji)
 3. System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie szczelności)
 4. Bieżąca wartość licznika (badanie szczelności)

Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami granicznymi

Dla każdej wartości procesowej definiowana jest oddzielna wartość progowa. Dzięki temu w porę sygnalizowana jest potrzeba konserwacji (możliwe przekazywanie zdefiniowanych alarmów poprzez kokpit i/lub e-mail).

Określone zastosowania:

 1. Próg ostrzegawczy (żółty): Wkrótce konieczna będzie wymiana filtra. Utrzymanie ruchu jest powiadamiane poprzez e-mail.
 2. Próg alarmowy (czerwony): Wymiana filtra jest konieczna niezwłocznie. Utrzymanie ruchu i dział produkcji są powiadamiani poprzez e-mail.

Zarządzanie zasadami przetwarzania zgłoszeń

Definicja powiadomień e-mail w oparciu o zasady ostrzeżeń i alarmów utworzonych przy pomocy zintegrowanego kreatora

 1. Definicja wartości progowych (5) i źródeł danych (6)
 2. Definiuje, jaka zasada jest stosowana
 3. Definiuje pilność ostrzeżenia lub alarmu
 4. Definiuje odbiorców wiadomości e-mail
 5. Definicja odnośnych wartości progowych
 6. Definicja odnośnych źródeł danych

E-mail generowany przez moneo zawiera już informacje zgłoszenia:

 • identyfikator źródła danych
 • wartość przekroczona lub nieosiągnięta
 • pilność zgłoszenia
 • znacznik czasowy