• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma

Polityka prywatności

Nota o ochronie prywatności ifm electronic gmbh

1.    Zakres, administrator danych, inspektor ochrony danych, definicje

1.1    Celem tego dokumentu jest przedstawienie w jaki sposób ifm electronic gmbh i jakiego rodzaju dane osobowe odwiedzających nasze witryny przetwarzamy.

1.2    Jeśli odwiedzasz serwisy internetowe firmy należące do ifm electronic gmbh, to administratorem Twoich danych osobowych jest:

ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
D-45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 24 22-0
Faks: +49 (0) 201 / 24 22-1200
E-mail: info@ifm.com

Jeśli miałbyś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciał skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych:

ifm electronic gmbh
Inspektor ochrony danych

Friedrichstraße 1
D-45128 Essen
E-mail: gdpr@ifm.com

1.3    Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie dane dotyczące użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zwykły, adresy e-mail, informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych.
Natomiast przetwarzanie oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych, jak np. gromadzenie, zapis, porządkowanie, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w dowolny inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.    Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej; cel i podstawa prawna

2.1    Korzystanie z naszych stron internetowych do celów informacyjnych
Jeśli strony internetowe wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeżeli użytkownik nie rejestruje lub w żaden sposób nie przekazuje informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę do naszego serwera. Jeśli chcą Państwo odwiedzić nasze strony internetowe, gromadzimy następujące dane:

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania (do serwera),
 • różnica czasu w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time),
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • stan dostępu / kod stanu HTTP,
 • ilość przesłanych danych,
 • strona internetowa, z której wysłano zapytanie,
 • przeglądarka internetowa,
 • system operacyjny wraz z interfejsem użytkownika,
 • język i wersja przeglądarki oraz
 • dane o przybliżonej lokalizacji użytkownika wywiedzione z powyższych danych.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzanie tych danych służy wyświetlaniu dla Państwa naszych stron internetowych w sposób dostosowany do stawień Państwa przeglądarki oraz zapewnianiu stabilności i ochrony nawiązanego połączenia. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO. Zgodnie z nim przetwarzanie danych osobowych do celów naszych uzasadnionych interesów jest zgodne z prawem, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą nadrzędne interesy lub wchodzą w grę podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
Te dane osobowe przechowujemy tylko przez okres, w którym odwiedzają Państwo nasze strony internetowe.

2.2    Kontakt pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych
Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przetwarzamy następujące dane:

 • przesłane zapytanie,
 • firma, dla której Państwo pracują,
 • płeć (do powitania),
 • imię i nazwisko,
 • biznesowe dane kontaktowe (adres e-mail, adres i numer telefonu, numer klienta jest nieobowiązkowy).

Przetwarzanie tych danych służy do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane zgromadzone w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być niezbędne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi prawny obowiązek dalszego przechowywania danych. W takim przypadku podstawę do przechowywania danych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (c) RODO; wobec powyższego przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdyż służy spełnieniu zobowiązania prawnego.
Ponadto mogą Państwo otrzymywać od nas regularne informacje (newsletter, patrz niżej, punkt 2.6, litera (c)) niezależnie od wypełnienia formularza kontaktowego i otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

2.3    Pliki cookie

a)    Oprócz powyższych danych podczas korzystania z naszych stron internetowych na dysku Państwa komputera są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika przypisanym do używanej przeglądarki, które służą osobie ustawiającej je (w tym przypadku: nam) do uzyskiwania określonych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przesyłać wirusów do komputera. Ich zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze stron internetowych i zwiększenie ich wydajności. Podstawę prawną stanowi Państwa wyraźna zgoda wyrażona przed wejściem na naszą stronę internetową. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (a) lub artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.

b)    Te strony internetowe wykorzystują następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (patrz punkt aa),
 • trwałe pliki cookie (patrz punkt bb).

aa)    Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie danej sesji. Zawierają identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać wiele zapytań z przeglądarki do pojedynczej sesji. Umożliwia to rozpoznanie danego komputera po powrocie na nasze strony internetowe. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

bb)    Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym przez nas okresie. Czas ten może się różnić w zależności od plików cookie. Pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Usunięcie plików cookie oznacza również wycofanie zgody na ich przetwarzanie.

c)    Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład zablokować przyjmowanie plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Po wyjściu ze strony, jeżeli została aktywowana funkcja „Utrzymuj zalogowanie” przeglądarka zachowuje (przez 60dni) stałe ciasteczko na Twoim komputerze. Zapewnia to, że strona rozpoznaje Cię przy kolejnym wejściu na stronę. Można w dowolnym momencie usunąć to ciasteczko w ustawieniach przeglądarki.

2.4.       Gromadzenie danych poprzez Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi do analizy częstości odwiedzin i użytkowania stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Ireland Ltd. („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa tzw. ciasteczek (cookies), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z tej witryny przez użytkownika. Co do zasady informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej witryny internetowej, tworzone za pomocą plików cookie, są przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku uruchomienia anonimizacji IP na tej witrynie internetowej adres IP użytkownika zostaje uprzednio skrócony przez firmę Google w krajach Unii Europejskiej i innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Prosimy pamiętać, że ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizelp” w celu zapewnienia zanonimizowanej postaci adresu IP.

Na zlecenie właściciela witryny firma Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z tej witryny przez użytkownika, sporządzania raportów aktywności na witrynie oraz świadczenia na rzecz właściciela witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i sieci Internet. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika z powodu korzystania z Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi firmy Google.

Podstawę do przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę (co odniesie skutek w przyszłości), wprowadzając odpowiednie ustawienia w naszym narzędziu do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie.

Firma Google przetwarza w pewnym zakresie dane osobowe użytkownika w USA. Aktualnie nie obowiązuje żadna decyzja Komisji Europejskiej w odniesieniu do przekazywania danych osobowych. Dlatego odpowiedni poziom ochrony danych zapewnia stosowanie standardowych klauzul umownych UE.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu i przechowywaniu plików cookie przez odpowiednią zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej; warto jednak wiedzieć, że po zmianie tych ustawień użytkownik może mieć ograniczony zakres korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

2.5    Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Managera. Ta usługa umożliwia zarządzanie znacznikami witryny za pomocą obszarów. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że żadne pliki cookie nie są używane i żadne dane osobowe nie są gromadzone. Menedżer tagów Google aktywuje inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli wybrałeś dezaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia, pod warunkiem, że zostały zaimplementowane w Google Tag Manager.

2.6 Integracja filmów Movingimage

W naszej ofercie internetowej uwzględniliśmy filmy, które są przechowywane przez firmę Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin pod adresem https://www.movingimage.com/ i które można odtwarzać bezpośrednio z naszych witryn. W tym przypadku odbywa się gromadzenie danych takich jak używana przeglądarka, jej wersja oraz kraj użytkownika.

Informacje dot. ochrony prywatności przez naszego partnera w zakresie materiałów wideo Movingimage znajdują się pod adresem: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

 

2.7    Rejestracja i newsletter

a)    Korzystanie przez Państwa z niektórych usług naszych stron internetowych, na przykład pobierania danych, wymaga podania następujących danych:

 • wskazanie, czy Państwo lub firma, dla której Państwo pracują, jest aktualnie klientem ifm,
 • płeć (do powitania),
 • imię i nazwisko,
 • firma, dla której Państwo pracują,
 • biznesowe dane kontaktowe (adres e-mail, adres i numer telefonu, numer klienta jest nieobowiązkowy).

Do tych danych należy przypisać odpowiednio bezpieczne hasło.

b)    Przy rejestracji stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody (double opt-in). Oznacza to, że po wprowadzeniu danych rejestracyjnych na podany adres e-mail wysyłamy wiadomość zawierającą prośbę o potwierdzenie podanych przez Państwa danych rejestracyjnych. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, jego dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie dozwolonego przepisami okresu przechowywania (w obu przypadkach do końca okresu ograniczenia dowolnych roszczeń wobec ifm electronic gmbh). Ponadto przechowujemy adresy IP użytkownika oraz godziny wpisania i potwierdzenia danych rejestracyjnych. Procedura ta ma na celu udowodnienie rejestracji użytkownika i w razie potrzeby zalokowanie potencjalnego niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.

c)    Newsletter
Na naszych stronach internetowych użytkownik może zapisać się do newslettera z aktualnymi informacjami o naszej firmie i usługach.
Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera jest zawsze dobrowolna. Mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. Bez względu na zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo korzystać z wszystkich innych funkcji naszych stron internetowych. Dotyczy to również funkcji związanych z rejestracją lub formularzem kontaktowym.
Po Państwa zapisaniu się na otrzymywanie newslettera przeprowadzamy procedurę podwójnej zgody opisaną powyżej w punkcie b). Jeżeli w trakcie rejestracji użytkownik zapisał się również na newsletter, potwierdza swoją zgodę na jego otrzymywanie wykonując instrukcję zawartą w wiadomości aktywacyjnej.
Wysyłanie Państwu newslettera wymaga przetwarzania tylko Państwa imienia i nazwiska, płci (do powitania) oraz adresu e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem osobiście. Podstawę prawną zastosowania tego przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1., litera (a) RODO. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Wycofanie zgody można zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres newsletter@ifm.com lub zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Nocie prawnej.

2.8    Informacje o sklepie internetowym ifm

a)    Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, zawarcie umowy wymaga podania przez Państwa żądanych danych osobowych, na podstawie których będziemy przetwarzać Państwa zamówienie. Obowiązkowe dane niezbędne do realizacji zamówień zaznaczono oddzielnie; wszelkich pozostałych informacji użytkownik udziela dobrowolnie. Podane przez Państwa dane służą nam do realizacji zamówienia. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (b) RODO. Jeśli naszym klientem nie są Państwo, ale firma, dla której Państwo pracują, przetwarzamy Państwa biznesowe dane kontaktowe zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO w celu umożliwienia i ułatwienia komunikacji z klientami oraz wykonania umowy.

b)    Przepisy prawa handlowego i podatkowego wymagają od nas przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Po upływie terminów granicznych ograniczamy przetwarzanie danych, tzn. wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do realizacji zobowiązań prawnych.

2.9    Czat pomocy technicznej
W przypadku skorzystania przez Państwa z naszego czatu pomocy technicznej, przetwarzamy Państwa adres e-mail, nazwę firmy, dla której Państwo pracują oraz Państwa pytania techniczne.
Używamy tych danych do przetwarzania Państwa zapytań kierowanych przez czat, umożliwienia odpowiedzi przez innych uczestników czatu i do świadczenia przez nas odpowiednich usług internetowych; podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO. Państwa dane będziemy przechowywać wyłącznie przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie na czacie.

2.10  Dane osób składających podanie o pracę

a)    Poniższe dane osób składających podanie o pracę przetwarzamy za pomocą formularza aplikacyjnego zamieszczonego na naszych stronach internetowych lub w inny sposób:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres zwykły, numer telefonu (jeśli podano) oraz przesłane nam dokumenty aplikacyjne.

b)    Pod warunkiem uzyskania osobnej zgody przetwarzamy dane wyłącznie w celu wykonania procesu aplikacyjnego, od którego zależy konkretna aplikacja o pracę. Bez takiej zgody dane nie będą przechowywane po zakończeniu procesu aplikacyjnego i upływie stosownych okresów przechowywania.

2.11  Google Optimize

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy i optymalizacji stron internetowych „Google Optimize", która jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google Optimize"). Korzystamy z usługi Google Optimize w celu zwiększenia atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej poprzez odtwarzanie nowych funkcji i treści pewnemu procentowi naszych użytkowników i statystyczną ocenę zmiany użytkowania. Google Optimize jest podusługą Google Analytics (patrz rozdział Google Analytics).

Google Optimize używa plików cookie do optymalizacji i analizy korzystania z naszej strony internetowej. Z reguły informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej generowane za pomocą tych plików cookie są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Korzystamy z Google Optimize z włączoną anonimizacją IP, dzięki czemu Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach umawiających się w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących testów optymalizacji strony internetowej i związanej z tym aktywności na stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie dostosowanie swojej przeglądarki internetowej. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu danych o korzystaniu z naszej strony internetowej generowanych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google, która jest dostępna pod adresem http://www.google.com/policies/privacy.

2.12 Sieć dostarczania treści (CDN) Akamai

Korzystamy z sieci dostarczania treści (CDN) firmy Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Germany (Akamai), aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność działania naszej witryny. Jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). CDN to sieć serwerów rozproszonych [po całym świecie], która może dostarczać zoptymalizowane treści danemu użytkownikowi witryny internetowej. W tym celu firma Akamai może przetwarzać następujące dane osobowe zawarte w plikach logów na serwerach: adres IP użytkownika, adresy URL odwiedzonych witryn, datę i godzinę dostępu, lokalizację użytkownika na podstawie adresu IP oraz lokalizację serwera firmy Akamai, dane telemetryczne (np. kliknięcia myszą, wzorce ruchu wskaźnika na witrynie oraz powiązane z nimi dane przeglądarki).

Firma Akamai jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający. Jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) zdanie pierwsze RODO, który zakłada nieobsługiwanie sieci dostarczania treści (CDN) przez naszą firmę.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pozytywne rozpatrzenie takiego sprzeciwu zależy od właściwego wyważenia interesów stron.

Przetwarzanie danych określonych w tej części nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego. Bez przetwarzania danych nie można zapewnić odpowiedniego funkcjonowania tej witryny internetowej.

Firma Akamai nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to niezbędne do realizacji opisanych celów.

Więcej informacji o sposobach wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody udzielonej uprzednio firmie Akamai można znaleźć pod adresem: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Firma Akamai zastosowała środki na rzecz zgodności w zakresie międzynarodowego przekazywania danych. Stosują się one do wszystkich działań globalnych, w ramach których firma Akamai dokonuje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w UE. Środki te opierają się na standardowych klauzulach umownych (SCC) przyjętych w UE. Więcej informacji pod adresem: \ https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.13 Salesforce / Salesforce Messenger

Salesforce Salescloud. Dane, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej (np. podczas rejestracji do newslettera lub w sklepie) są obecnie przechowywane na serwerach Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium) w UE i/lub Wielkiej Brytanii i używane do wysyłania wiadomości e-mail, potwierdzeń zamówień i powiadomień o wysyłce. Salesforce zobowiązuje się do przestrzegania wiążących wewnętrznych przepisów dot. ochrony danych zgodnie z art. 46 ustęp 2 b) i art. 47 RODO (tzw. wiążące reguły korporacyjne), również podczas przetwarzania danych poza terytorium Unii Europejskiej.

Salesforce Marketing Cloud. Korzystamy z chmury Salesforce Marketing Cloud do wysyłania naszych newsletterów, automatycznych wiadomości mailowych (np. e-maili powitalnych) oraz kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych. W tym celu dane osoby subskrybującej nasz newsletter są przekazywane z chmury Salescloud do chmury Marketing Cloud. W tym zakresie stosujemy ścisłą procedurę autoryzacji i szyfrowania. Dane z chmury Salesforce Marketing Cloud są przechowywane i przetwarzane na serwerach Salesforce w USA. Salesforce zobowiązuje się do przestrzegania wiążących wewnętrznych przepisów dot. ochrony danych zgodnie z art. 46 ustęp 2 b) i art. 47 RODO (tzw. wiążące reguły korporacyjne) w celu utrzymania właściwego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania ich poza terytorium Unii Europejskiej. Za pomocą tzw. obrazów web beacon i pikseli za pośrednictwem chmury Marketing Cloud otrzymujemy informacje o tym, co klikają nasi użytkownicy. Dane dot. interakcji są przechowywane bezpośrednio dla każdego użytkownika w chmurze Marketing Cloud, dzięki czemu możemy wysyłać użytkownikom spersonalizowane reklamy, np. za pośrednictwem sieci społecznościowych. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może wyłączyć spersonalizowane reklamy w ustawieniach swojego konta na portalach społecznościowych. Może również użyć innego adresu e-mail do newslettera lub konta klienta niż do swoich kont w mediach społecznościowych.

Dodatkowe informacje dot. przetwarzania danych przez Salesforce są dostępne tutaj:

Polityka prywatności Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Dokumenty dotyczące zgodności Salesforce z RODO, szczególnie w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, np. USA: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.14 Matomo

Korzystamy z narzędzia do analityki internetowej Matomo, aby dostosować nasze strony internetowe. Matomo tworzy profile użytkowania w oparciu o pseudonimy. Odbywa się to poprzez umieszczanie trwałych plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, które są przez nas odczytywane. Pozwala nam to rozpoznawać i zliczać powracających użytkowników. Korzystamy również z modułów Heatmap (Mapa cieplna) i Session Recording (Nagrywanie sesji). Usługa Heatmap firmy Matomo pokazuje nam obszary naszej witryny, w których mysz jest najczęściej przesuwana lub klikana. Usługa Session Recording rejestruje indywidualne sesje użytkowników. Nagrane sesje możemy odtwarzać w celu analizy korzystania z naszej witryny. Dane wprowadzane w formularzach nie są rejestrowane i nie są widoczne w żadnym momencie. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika zgodnie z § 25 (1) niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych (TTDSG), art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień za pomocą naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Matomo można znaleźć pod adresem: https://matomo.org/privacy/.“

 

3.    Przesyłanie i przekazywanie danych użytkownika osobom trzecim

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody.
Częściowo korzystamy z pomocy firm zewnętrznych przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Są to rzetelni usługodawcy, dobrani bardzo starannie, którzy przetwarzają Państwa dane zgodnie z naszym zamówieniem. Podstawę prawną stanowi artykuł 28 RODO. Oczywiście nasi usługodawcy są zobowiązani do posługiwania się danymi ostrożnie i zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności do niewykorzystywania danych do własnych celów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Ponadto mogą mieć zaistnieć wyjątkowe przypadki, w których będziemy prawnie zobowiązani do przekazania Państwa danych na żądanie właściwych organów, jeżeli jest to wymagane do egzekwowania prawa lub zapobiegania zagrożeniom przez policję lub inne organy. Podstawę przesyłania danych w takich przypadkach stanowi artykuł 6, ustęp 1, litera (c) RODO.
Mogą zaistnieć przypadki, w których dane osobowe przekazujemy firmom powiązanym z ifm electronic gmbh zgodnie z prawem spółek (jako podmiotom zależnym lub stowarzyszonym) w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, ze względu na podział prac między spółkami grupy ifm.
Celem takiego przekazania jest uporządkowane wykonywanie zadań wynikających podczas realizowania celów firmowych w ramach naszej grupy spółek zgodnie z przyjętym podziałem prac; podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.
Jeżeli w tym kontekście dochodzi do przetwarzania danych osobowych poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych przez przekazywanie i przetwarzanie ich w ramach naszej grupy spółek zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych określonymi decyzją Komisji Europejskiej na podstawie artykułu 46, ustęp 2, litera (c). Standardowe klauzule ochrony danych są dostępne do pobrania pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Prawa użytkownika

4.1    W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu względem nas następujące prawa:

 • prawo do informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie konkretnie,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do odmowy przetwarzania danych, jeżeli podstawą takiego przetwarzania jest artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO oraz
 • prawo do przenoszenia danych.

4.2    Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organów nadzorujących ochronę danych osobowych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

5.    Media społecznościowe

Na potrzeby naszej działalności biznesowej prowadzimy strony internetowe na różnych portalach społecznościowych. Portale społecznościowe przekazują nam oceny statystyczne wykonywane na podstawie gromadzonych przez nie danych. Określamy więc po części cele gromadzenia danych i można także stwierdzić, że ponosimy odpowiedzialność wraz z operatorami portali społecznościowych.

Ze stron internetowych korzystamy w celu dostarczania informacji na temat naszej firmy i naszych produktów. Interakcja z użytkownikiem jako stroną zainteresowaną daje nam bezpośredni wgląd w to, w jaki sposób postrzega się nas i nasze produkty na rynku, oraz pomaga w ulepszaniu naszej marki i produktów. Portale społecznościowe umożliwiają ponadto korzystanie z szybkich i łatwych metod kontaktu pozwalających stronom zainteresowanym bezpośrednio zwrócić się do nas z pytaniem, a nam – sprawnie udzielić odpowiedzi.

Przetwarzanie gromadzonych danych jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, które mają charakter nadrzędny, zgodnie 6 rozporządzenia RODO.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem platform operatorów mediów społecznościowych odbywa się zgodnie z umową dotyczącą ogólnych zasad użytkowania zawartą między użytkownikiem a operatorami platform, a także zgodnie z ich rozporządzeniami dotyczącymi ochrony danych. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów tych platform. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z pośrednictwa mediów społecznościowych, może skontaktować się z nami bezpośrednio i skorzystać z informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portale społecznościowe, należy skorzystać z poniższych łączy:

6.    Zmiany tej Noty o ochronie prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej Noty o ochronie prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja noty jest dostępna na naszych stronach internetowych. Prosimy regularnie odwiedzać nasze strony internetowe i śledzić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Data: 29.09.2023