1. Strona startowa
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nota o ochronie prywatności ifm electronic gmbh

1.    Zakres, administrator danych, inspektor ochrony danych, definicje

1.1    Celem tego dokumentu jest przedstawienie w jaki sposób ifm electronic gmbh i jakiego rodzaju dane osobowe odwiedzających nasze witryny przetwarzamy.

1.2    Jeśli odwiedzasz serwisy internetowe firmy należące do ifm electronic gmbh, to administratorem Twoich danych osobowych jest:

ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
D-45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 24 22-0
Faks: +49 (0) 201 / 24 22-1200
E-mail: info@ifm.com

Jeśli miałbyś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciał skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych:

ifm electronic gmbh
Inspektor ochrony danych

Friedrichstraße 1
D-45128 Essen
E-mail: gdpr@ifm.com

1.3    Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie dane dotyczące użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zwykły, adresy e-mail, informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych.
Natomiast przetwarzanie oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych, jak np. gromadzenie, zapis, porządkowanie, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w dowolny inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.    Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej; cel i podstawa prawna

2.1    Korzystanie z naszych stron internetowych do celów informacyjnych
Jeśli strony internetowe wykorzystuje się wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeżeli użytkownik nie rejestruje lub w żaden sposób nie przekazuje informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę do naszego serwera. Jeśli chcą Państwo odwiedzić nasze strony internetowe, gromadzimy następujące dane:

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania (do serwera),
 • różnica czasu w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time),
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • stan dostępu / kod stanu HTTP,
 • ilość przesłanych danych,
 • strona internetowa, z której wysłano zapytanie,
 • przeglądarka internetowa,
 • system operacyjny wraz z interfejsem użytkownika,
 • język i wersja przeglądarki oraz
 • dane o przybliżonej lokalizacji użytkownika wywiedzione z powyższych danych.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzanie tych danych służy wyświetlaniu dla Państwa naszych stron internetowych w sposób dostosowany do stawień Państwa przeglądarki oraz zapewnianiu stabilności i ochrony nawiązanego połączenia. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO. Zgodnie z nim przetwarzanie danych osobowych do celów naszych uzasadnionych interesów jest zgodne z prawem, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą nadrzędne interesy lub wchodzą w grę podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
Te dane osobowe przechowujemy tylko przez okres, w którym odwiedzają Państwo nasze strony internetowe.

2.2    Kontakt pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych
Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przetwarzamy następujące dane:

 • przesłane zapytanie,
 • firma, dla której Państwo pracują,
 • płeć (do powitania),
 • imię i nazwisko,
 • biznesowe dane kontaktowe (adres e-mail, adres i numer telefonu, numer klienta jest nieobowiązkowy).

Przetwarzanie tych danych służy do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane zgromadzone w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być niezbędne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi prawny obowiązek dalszego przechowywania danych. W takim przypadku podstawę do przechowywania danych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (c) RODO; wobec powyższego przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdyż służy spełnieniu zobowiązania prawnego.
Ponadto mogą Państwo otrzymywać od nas regularne informacje (newsletter, patrz niżej, punkt 2.6, litera (c)) niezależnie od wypełnienia formularza kontaktowego i otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

2.3    Pliki cookie

a)    Oprócz powyższych danych podczas korzystania z naszych stron internetowych na dysku Państwa komputera są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika przypisanym do używanej przeglądarki, które służą osobie ustawiającej je (w tym przypadku: nam) do uzyskiwania określonych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przesyłać wirusów do komputera. Ich zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze stron internetowych i zwiększenie ich wydajności. Podstawę prawną stanowi Państwa wyraźna zgoda wyrażona przed wejściem na naszą stronę internetową. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (a) lub artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.

b)    Te strony internetowe wykorzystują następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (patrz punkt aa),
 • trwałe pliki cookie (patrz punkt bb).

aa)    Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie danej sesji. Zawierają identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać wiele zapytań z przeglądarki do pojedynczej sesji. Umożliwia to rozpoznanie danego komputera po powrocie na nasze strony internetowe. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

bb)    Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym przez nas okresie. Czas ten może się różnić w zależności od plików cookie. Pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Usunięcie plików cookie oznacza również wycofanie zgody na ich przetwarzanie.

c)    Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład zablokować przyjmowanie plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

2.4.    Google Analytics

a)    Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, czyli internetowej usługi analitycznej spółki Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka”, czyli tekstowe pliki cookie zapisywane na dysku komputera użytkownika, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Co do zasady, informacje dotyczące korzystania z tych stron internetowych generowane za pomocą plików cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia anonimizacji IP stronach internetowych, Google skraca Państwa adres IP przed przesłaniem na serwer w przypadku państw Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesyłanie pełnego adresu IP do serwera Google w USA i skrócenie go dopiero tam. Na zlecenie właściciela strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, sporządzania raportów aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług dotyczących nalizy korzystania z tej strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela danej strony internetowej.

b)    Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi lub przechowywanymi przez Google.

c)    Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, stosując odpowiednie ustawienia przeglądarki; przypominamy jednak, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tych stron internetowych. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie danych dotyczących własnego korzystania ze stron internetowych na podstawie plików cookie (włącznie z Państwa adresem IP) na serwerach Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

d)    Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics z rozszerzeniem „anonimizeIp”. Adresy IP są wtedy przetwarzane w formie skróconej; dzięki temu można wykluczyć odniesienie do konkretnej osoby. Jeżeli odniesienie do osoby jest możliwe dzięki danym zebranym dla Państwa, jest ono natychmiast wykluczane, a Państwa dane osobowe niezwłocznie usuwane.

e)    Korzystamy z Google Analytics do badania użytkowania naszych stron internetowych, aby móc je stale ulepszać. Dzięki statystykom możemy doskonalić nasze strony i sprawiać, aby były jeszcze bardziej dopasowane do Państwa oczekiwań, czyli użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe przekazuje się do USA, Google zobowiązało się do przestrzegania postanowień porozumienia Tarcza prywatności (Privacy Shield) pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1., litera (f) RODO.

f)    Informacje o osobie trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, omówienie poufności danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, i Polityka prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

g)    Nasze strony internetowe wykorzystują Google Analytics również do analizy ruchu odwiedzających we wszystkich urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika. Mogą Państwo wyłączyć analizę wszystkich urządzeń na koncie klienta w zakładce „Moje konto” („My Account”), „Dane osobowe” („Personal data”).

2.5    Integracja filmów z YouTube i filmów z Movingimage.

a)    W naszym serwisie internetowym umieściliśmy filmy wideo z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i które można odtwarzać bezpośrednio z naszych stron internetowych.

b)    Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe, serwis YouTube otrzymuje informacje o tym, że odwiedził określoną podstronę naszych stron internetowych. Ponadto następuje przekazanie danych wymienionych w punkcie 2.1 tego dokumentu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik ma w serwisie YouTube konto, przez które jest zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są przypisywane bezpośrednio do konta. Jeśli nie zgadzają się Państwo się na takie przypisanie danych do swojego profilu w YouTube, należy się z niego wylogować przed naciśnięciem przycisku odtwarzania. YouTube przechowuje Państwa dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub do projektowania serwisu dostosowanego do Państwa potrzeb. Oceny takiej dokonuje się w szczególności (dotyczy to nawet niezalogowanych użytkowników) w celu doboru reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika i powiadomienia innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszych stronach internetowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników. W takim przypadku należy zwrócić się bezpośrednio do YouTube.

c)     Wszelkie inne informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube podano w Nocie o ochronie prywatności. Zawiera ona również dodatkowe informacje na temat Państwa praw i dostępnych ustawień zapewniających ochronę prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA, dlatego zobowiązała się do przestrzegania postanowień porozumienia Tarcza prywatności (Privacy Shield) między UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

a)    W naszym serwisie internetowym umieściliśmy filmy wideo z serwisu, które są przechowywane na stronie https://www.movingimage.com i które można odtwarzać bezpośrednio z naszych stron internetowych. W tym przypadku gromadzimy dane takie jak przeglądarka, wersja przeglądarki i państwo użytkownika.
Polityka prywatności naszego partnera wideo Movingimage znajduje się pod następującym adresem:

Movingimage EVP GmbH
Stralauer Allee 7
D-10245 Berlin
https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

2.6    Rejestracja i newsletter

a)    Korzystanie przez Państwa z niektórych usług naszych stron internetowych, na przykład pobierania danych, wymaga podania następujących danych:

 • wskazanie, czy Państwo lub firma, dla której Państwo pracują, jest aktualnie klientem ifm,
 • płeć (do powitania),
 • imię i nazwisko,
 • firma, dla której Państwo pracują,
 • biznesowe dane kontaktowe (adres e-mail, adres i numer telefonu, numer klienta jest nieobowiązkowy).

Do tych danych należy przypisać odpowiednio bezpieczne hasło.

b)    Przy rejestracji stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody (double opt-in). Oznacza to, że po wprowadzeniu danych rejestracyjnych na podany adres e-mail wysyłamy wiadomość zawierającą prośbę o potwierdzenie podanych przez Państwa danych rejestracyjnych. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, jego dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie dozwolonego przepisami okresu przechowywania (w obu przypadkach do końca okresu ograniczenia dowolnych roszczeń wobec ifm electronic gmbh). Ponadto przechowujemy adresy IP użytkownika oraz godziny wpisania i potwierdzenia danych rejestracyjnych. Procedura ta ma na celu udowodnienie rejestracji użytkownika i w razie potrzeby zalokowanie potencjalnego niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.

c)    Newsletter
Na naszych stronach internetowych użytkownik może zapisać się do newslettera z aktualnymi informacjami o naszej firmie i usługach.
Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera jest zawsze dobrowolna. Mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. Bez względu na zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo korzystać z wszystkich innych funkcji naszych stron internetowych. Dotyczy to również funkcji związanych z rejestracją lub formularzem kontaktowym.
Po Państwa zapisaniu się na otrzymywanie newslettera przeprowadzamy procedurę podwójnej zgody opisaną powyżej w punkcie b). Jeżeli w trakcie rejestracji użytkownik zapisał się również na newsletter, potwierdza swoją zgodę na jego otrzymywanie wykonując instrukcję zawartą w wiadomości aktywacyjnej.
Wysyłanie Państwu newslettera wymaga przetwarzania tylko Państwa imienia i nazwiska, płci (do powitania) oraz adresu e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem osobiście. Podstawę prawną zastosowania tego przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1., litera (a) RODO. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Wycofanie zgody można zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres newsletter@ifm.com lub zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Nocie prawnej.

2.7    Informacje o sklepie internetowym ifm

a)    Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, zawarcie umowy wymaga podania przez Państwa żądanych danych osobowych, na podstawie których będziemy przetwarzać Państwa zamówienie. Obowiązkowe dane niezbędne do realizacji zamówień zaznaczono oddzielnie; wszelkich pozostałych informacji użytkownik udziela dobrowolnie. Podane przez Państwa dane służą nam do realizacji zamówienia. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (b) RODO. Jeśli naszym klientem nie są Państwo, ale firma, dla której Państwo pracują, przetwarzamy Państwa biznesowe dane kontaktowe zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO w celu umożliwienia i ułatwienia komunikacji z klientami oraz wykonania umowy.

b)    Przepisy prawa handlowego i podatkowego wymagają od nas przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Po upływie terminów granicznych ograniczamy przetwarzanie danych, tzn. wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do realizacji zobowiązań prawnych.

2.8    Czat pomocy technicznej
W przypadku skorzystania przez Państwa z naszego czatu pomocy technicznej, przetwarzamy Państwa adres e-mail, nazwę firmy, dla której Państwo pracują oraz Państwa pytania techniczne.
Używamy tych danych do przetwarzania Państwa zapytań kierowanych przez czat, umożliwienia odpowiedzi przez innych uczestników czatu i do świadczenia przez nas odpowiednich usług internetowych; podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO. Państwa dane będziemy przechowywać wyłącznie przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie na czacie.

2.9    Dane osób składających podanie o pracę

a)    Poniższe dane osób składających podanie o pracę przetwarzamy za pomocą formularza aplikacyjnego zamieszczonego na naszych stronach internetowych lub w inny sposób:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres zwykły, numer telefonu (jeśli podano) oraz przesłane nam dokumenty aplikacyjne.

b)    Pod warunkiem uzyskania osobnej zgody przetwarzamy dane wyłącznie w celu wykonania procesu aplikacyjnego, od którego zależy konkretna aplikacja o pracę. Bez takiej zgody dane nie będą przechowywane po zakończeniu procesu aplikacyjnego i upływie stosownych okresów przechowywania.

3.    Przesyłanie i przekazywanie danych użytkownika osobom trzecim

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody.
Częściowo korzystamy z pomocy firm zewnętrznych przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Są to rzetelni usługodawcy, dobrani bardzo starannie, którzy przetwarzają Państwa dane zgodnie z naszym zamówieniem. Podstawę prawną stanowi artykuł 28 RODO. Oczywiście nasi usługodawcy są zobowiązani do posługiwania się danymi ostrożnie i zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności do niewykorzystywania danych do własnych celów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Ponadto mogą mieć zaistnieć wyjątkowe przypadki, w których będziemy prawnie zobowiązani do przekazania Państwa danych na żądanie właściwych organów, jeżeli jest to wymagane do egzekwowania prawa lub zapobiegania zagrożeniom przez policję lub inne organy. Podstawę przesyłania danych w takich przypadkach stanowi artykuł 6, ustęp 1, litera (c) RODO.
Mogą zaistnieć przypadki, w których dane osobowe przekazujemy firmom powiązanym z ifm electronic gmbh zgodnie z prawem spółek (jako podmiotom zależnym lub stowarzyszonym) w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, ze względu na podział prac między spółkami grupy ifm.
Celem takiego przekazania jest uporządkowane wykonywanie zadań wynikających podczas realizowania celów firmowych w ramach naszej grupy spółek zgodnie z przyjętym podziałem prac; podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO.
Jeżeli w tym kontekście dochodzi do przetwarzania danych osobowych poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych przez przekazywanie i przetwarzanie ich w ramach naszej grupy spółek zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych określonymi decyzją Komisji Europejskiej na podstawie artykułu 46, ustęp 2, litera (c). Standardowe klauzule ochrony danych są dostępne do pobrania pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Prawa użytkownika

4.1    W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu względem nas następujące prawa:

 • prawo do informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie konkretnie,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do odmowy przetwarzania danych, jeżeli podstawą takiego przetwarzania jest artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera (f) RODO oraz
 • prawo do przenoszenia danych.

4.2    Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organów nadzorujących ochronę danych osobowych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

5.    Zmiany tej Noty o ochronie prywatności  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej Noty o ochronie prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja noty jest dostępna na naszych stronach internetowych. Prosimy regularnie odwiedzać nasze strony internetowe i śledzić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Data: 24. maja 2018 r.