You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7, 40-105 Katowice

2)    można się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: odo.pl@ifm.com

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

a.    podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub
b.    celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub
c.    realizacji umowy/zamówienia, lub
d.    realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – informowania o naszych produktach i usługach.

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów:
a.    firmy z grupy kapitałowej,
b.    dostawcy usług hostingowych oraz systemów IT,
c.    operatorzy pocztowi,
d.    integratorzy,
e.    graficy i drukarnie.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia działań z wykonaniem na koniec roku następującego po wskazanym terminie (cele a, b, c), a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody,

6)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolna. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.