You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
 1. moneo: platforma IIoT
 2. Przykłady zastosowania

Monitorowanie przepływu w instalacji CIP przy użyciu moneo|RTM

Sterowanie procesem czyszczenia w przemyśle spożywczym

Przy przetwarzaniu substancji biologicznych przeznaczonych do spożycia, takich jak mleko, bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny. Jednym z czynników wpływających na doskonały rezultat czyszczenia jest przepływ, a tym samym oddziaływanie mechaniczne.

Sytuacja wyjściowa:

ifm wykonuje testy przy pomocy czujników procesowych znajdujących się w rzeczywistym środowisku, wykorzystującym własną instalację CIP. Przed wprowadzeniem moneo instalacja była obsługiwana przy pomocy sygnałów analogowych i sterowana poprzez PLC. Wizualizacja procesu była możliwa tylko na miejscu, na HMI instalacji. Nadzór ograniczał się do wartości sygnału analogowego w zakresie 4...20 mA.

Cel projektu:

Kolejny etap analizy procesu dodaje się poprzez podłączenie istniejących analogowych czujników przepływu do systemu moneo za pomocą mastera IO-Link. Poprawia to jakość procesu i zapewnia przejrzystość w całym procesie.

Wdrożenie:

moneo jest już zainstalowany centralnie na serwerze, a niezbędne moduły, w tym moneo|RTM, są aktywowane. Do serwera przez wewnętrzną sieć VLAN są podłączone mastery IO-Link.

Do rejestracji przepływu wykorzystano już zainstalowany czujnik analogowy firmy Endress & Hauser (Promag 50). Został on przystosowany do IO-Link dzięki doposażeniu (droga Y firmy ifm). Zastosowano system przetwarzania sygnałów iwyświetlanie sygnałów analogowych (DP2200). Posiada on wejście analogowe 4...20 mA. Sygnał można dodatkowo zapętlić przez urządzenie i tym samym będzie nadal dostępny dla sterownika PLC instalacji. Umożliwia to łatwą integrację bez wpływu na sterowanie instalacją.

Rezultat:

 • Rejestracja danych zwiększyła przejrzystość, zapewniając potencjał optymalizacji.
 • Dłuższy czas pracy instalacji poprawił cały proces.
 • Zintegrowane zarządzanie alarmami zapewnia szybką reakcję na zmieniające się parametry procesu, optymalizując konserwację.
 • Wszystkie te działania podnoszą jakość procesu i produktu.
 • moneo|RTM zapewnia szczegółową wizualizację procesu.

Podsumowanie:

Digitalizacja instalacji przebiegła pomyślnie, bez wprowadzania zmian lub modyfikacji w istniejącym PLC ani oprogramowaniu.

Struktura systemu

ifm moneo | RTM - system build
 1. Czujnik przepływu z wyjściem analogowym 4...20 mA
 2. Systemy przetwarzania sygnałów iwyświetlanie sygnałów analogowych (DP2200)
 3. Droga Y
 4. Kontrola instalacji
 5. Master IO-Link (np. AL1351)

Kokpit

Kokpit moneo pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji. Poniższy kokpit przedstawia podstawowe parametry (przepływ, temperatura i przewodność) na wlocie:

ifm moneo - CIP flow dashboard 1
 1. Ciśnienie na pompie zasilającej w barach
 2. Przewodność na wlocie w µS/cm
 3. Przepływ w l/min
 4. Prędkość przepływu w m/s
 5. Temperatura na wlocie przed wymiennikiem ciepła w °C
 6. Temperatura na wlocie za wymiennikiem ciepła w °C

Kolejny kokpit pokazuje więcej szczegółów dotyczących przepływu.

ifm moneo - CIP flow dashboard 2
 1. Aktualne ciśnienie na pompie zasilającej w barach
 2. Porównanie ciśnienia pompy i przepływu na wykresie liniowym
 3. Surowa wartość sygnału wejściowego DP2200 w mA
 4. Obliczone natężenie przepływu na podstawie analogowej wartości bieżącej w l/min
 5. Obliczona prędkość przepływu na podstawie natężenia przepływu w m/s

Analiza

Za pomocą funkcji analizy użytkownik może dokonać szczegółowej analizy poziomu w zbiorniku. Wartości poziomu są zapisywane w sposób trwały i mogą być weryfikowane nawet po upływie dni, tygodni lub miesięcy. W ten sposób można wyciągnąć wnioski np. na temat nieszczelności.

ifm moneo - CIP flow analysis
 1. Ciśnienie na pompie zasilającej w barach
 2. Przepływ w l/min

Obliczone wartości:

Poniższe wartości obliczane są dodatkowo w oparciu o dane dotyczące przepływu.

Aktualny przepływ w l/min

Wartości początkowe i końcowe czujnika analogowego określono na podstawie karty katalogowej:

 • Wartość początkowa 4 mA = 0 l/min
 • Wartość końcowa 20 mA = 200 l/min

Otrzymano wartość na miliamper 12,5 l/min.

Wartość 12,5 l/min na miliamper jest teraz używana jako współczynnik do obliczeń.

ifm moneo - CIP calculated values
 1. Aktualna wartość prądu w mA
 2. Współczynnik 12,5 l/min na mA
 3. Przesunięcie -4 dla przeliczenia z 4...20 mA na 0...16 mA
 4. Mnożnik z aktualną wartością
 5. Wynik obliczenia w l/min

Przeliczenie przepływu (l/min) na prędkość (m/s)

Prędkość przepływu jest parametrem decydującym o sukcesie procesu czyszczenia; wartość tę można określić na podstawie aktualnego przepływu i stałej powierzchni przekroju rury.

V = prędkość w metrach na sekundę [m/s]

Q = przepływ w metrach sześciennych na sekundę [m³/s]

A = powierzchnia przekroju w metrach kwadratowych [m²]

Przykład z rurą o promieniu 0,02 m i przepływem 200 l/min:

ifm moneo - CIP calculated values 2
 1. Aktualny przepływ w l/min
 2. Współczynnik do przeliczania l/min na m³/s (1 minuta = 60 sekund, 1000 litrów = 1 m³)
 3. Stały promień rurociągu w m
 4. Liczba Pi (3,1415)
 5. Przepływ w l/min podzielony przez 60000 daje przepływ w m³/s
 6. Podniesienie promienia do kwadratu (r²)
 7. Po pomnożeniu r² przez Pi otrzymamy pole przekroju w metrach kwadratowych
 8. Przepływ w m³/s podzielony przez pole przekroju (m²)
 9. Wynik obliczenia w m/s