You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Неизправност в клапана?

Ново измерение в мониторинга на клапаните
Интелигентният клапанен сензор

Клапанът, черната кутия на производството

В технологията на процеса клапаните са неразделна част от производствената технология. Различни видове клапани контролират потока на различни вещества и осигуряват експлоатация и поддръжка. Гарантирането на качеството в производството зависи от безпроблемната работа на клапаните.

Когато се появи износване, често вече е твърде късно

Трудно е да се следи състоянието на уплътненията и клапите отвътре. Често износването и повредата се откриват твърде късно, когато качеството и производителността вече са нарушени.
Това води до дълги периоди на ремонт, по време на които инсталацията не работи. Ако обаче уплътненията и други части се сменят на фиксирани интервали за техническо обслужване, това се отразява на добавената стойност на вашето съоръжение.

Увеличете ефективността на оборудването с ifm

С акцент върху увеличаването на общата ефективност на съоръжението много компании са приложили мерки за избягване на непланирани престои. Ако е възможно, периодичното техническо обслужване се заменя с техническо обслужване въз основа на състоянието. ifm предлага различни решения за автоматизация за този модерен и ефективен вид техническо обслужване в продължение на много години.

Пълна представа за това, което се случва вътре в клапана

За да откриете критични ситуации във Вашия клапан своевременно, ifm разработи интелигентния клапанен сензор. Той идентифицира различни състояния на износване. Ранната диагностика на течове и отлагания върху клапана е предпоставка за превантивни действия.

ifm предлага цялостно решение за вашето съоръжение

Интелигентният клапанен сензор позволява гъвкава конфигурация и може лесно да се интегрира в съществуващата структура на съоръжението. Пълният пакет включва не само подходяща технология за монтиране и свързване към електрическата система, а и свързване към полевата шина.

Основните характеристики на интелигентния клапанен сензор накратко

  • Отлична видимост от всички страни от разстояние
  • Непрекъсната обратна връзка за позиция до най-близката степен
  • Функции за диагностика, като време на цикъла и брой
  • Сигнализиране за промени в затвореното положение, което може да е признак за отлагания или износване на уплътнението.
  • Гъвкава настройка на параметрите чрез бутон за обучение или IO-Link

Светодиоди за състояние, видими от всички страни

Индикация за блокажи

Надеждно откриване на отлагания, увреждания на уплътненията и износване

LR DEVICE софтуер за лесно конфигуриране

Софтуерът LR DEVICE осигурява бърза и лесна настройка на параметрите с помощта на IO-Link Master. Той осигурява ясно структуриран интерфейс за онлайн или офлайн настройка на параметрите на интелигентния клапанен сензор. Съществуващите набори от параметри могат да бъдат прехвърлени към други устройства. Това намалява времето, необходимо за монтаж.

Връзка на интелигентен клапанен сензор към индустриална мрежа

Пример за списък с артикули за свързване към PROFINET IO

Повечето полеви устройства могат да бъдат свързани към индустриална мрежа. Това се отнася и за интелигентния клапанен сензор. Данните от устройството се предават към управляващите устройства чрез IO-Link. Различните версии на управляващо устройство позволяват свързване към EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO или TCP/IP.

Интелигентен клапанен сензор и AS-i

Пример за списък с артикули за свързване към AS-i

В хранително-вкусовата промишленост клапанните колектори често са автоматизирани посредством AS-i. С IO-Link Master за AS-i интелигентният клапанен сензор може лесно да бъде интегриран в съществуващата AS-i мрежа. До 4 IO-Link устройства могат да бъдат свързани към версиите за стандартни приложения (с IP67) и за хранителната промишленост (с IP69K).