You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Клапанни сензори
  2. Задвижващи механизми на клапани

Обратна връзка за позиция за задвижващи механизми на клапани

Открива две позиции с един сензор
Клапанният сензор като цяло се състои от два индуктивни сензора, разположени един върху друг в един корпус. В зависимост от ориентацията на целевия сензор се включва горният или долният сензор.

Предимства:
Системата работи без контакт и е изцяло без износване. Това осигурява максимална надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Целевите сензори се предлагат в две изпълнения:
за стандартни приложения с разположение на целевите положения на 90 или с регулируем ъгъл на превключване.

Предварително монтираните демпфериращи елементи улесняват монтажа.

Ориентацията на целевия сензор се вижда отвън. По такъв начин тя лесно се поставя и закрепва в края на оста, без да се налага сложно регулиране. Целевите сензори са за височина на оста 30 mm или 20 mm (с адаптер). Благодарение на стандартизираните механични размери и центровете на отворите сензорите и целевите сензори могат да бъдат монтирани на всички стандартни задвижващи механизми.

Безотказно надеждни:
Без износване благодарение на принципа на безконтактно индуктивно превключване.
Дълъг експлоатационен живот благодарение на използваните некорозиращи материали.

Готови за работа:
Съобразени фиксиращи аксесоари за бърз монтаж.

Видима позиция на клапана:
Светодиодите на сензора показват позицията на клапана. Индикаторът за положение на целевия сензор гарантира, че позицията на клапана може да се види ясно от разстояние.

Клапан NAMUR по стандарт:
Съответства на немския стандарт VDI/VDE 3845 за еднакви точки на свързване на актуаторите.

Обратна връзка за позицията на пневматични актуатори с диапазон четвърт оборот с AS-i връзка

Обратна връзка за позиция и управление на клапана
Клапанните сензори ifm от гамата T се използват за наблюдение на положението и за управление на пневматични задвижващи механизми на клапаните чрез електромагнитни клапани.

До два входни и изходни сигнала се предават чрез кабел с 2-проводникова шина към управляващо устройство AS-i с използване на AS-i на по-ниска цена от конвенционалните електрически схеми.

Само с едно управляващо устройство AS-i могат да се наблюдават и превключват до 62 актуатора и електромагнитни клапани. С цел диагностика се контролират прекъсвания на проводниците и къси съединения при клапана. Това осигурява допълнителна безопасност.

Системно решение:
AS-i е независещ от производителя стандарт за шинни връзки на актуатори и сензори от първа индустриална мрежа. ifm electronic предлага AS-i като решение „всичко в едно“.

Надеждни:
Усъвършенстваната AS-i технология осигурява висока надеждност и непрекъсната работа на машината.

Прости:
Модулната структура и гъвкавата свързваща техника осигуряват лесно интегриране в AS-i системата.

Оптимизирани по отношение на разходите:
Данните и захранването се предават чрез двупроводников плосък кабел, като по този начин се елиминира сложното успоредно свързване.