1. Стартова страница
  2. Интелигентен клапанен сензор и AS-i

Интелигентен клапанен сензор и AS-i

В хранително-вкусовата промишленост клапанните колектори често са автоматизирани посредством AS-i.

С IO-Link Master за AS-i интелигентният клапанен сензор може лесно да бъде интегриран в съществуващата AS-i мрежа. До 4 IO-Link устройства могат да бъдат свързани към версиите за стандартни приложения (с IP67) и за хранителната промишленост (с IP69K).

Пример за списък с артикули за свързване към AS-i