You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Клапанни сензори
 3. Прочетете повече за MVQ

Прочетете повече за нашия интелигентен сензор за клапани

Следващо поколение следене на клапани

В течение на времето системите за обратна връзка на клапаните е допълнително оптимизирана.
Днес се използват все още много остарели системи.

 1. Поколение: без обратна връзка, само с визуална индикация.
 2. Поколение: механични разпределителни кутии: предразположени към грешки, висока степен на износване, високи изисквания за техническо обслужване.
 3. Поколение: индуктивни сензори: Те решават проблемите на механичните превключватели, но осигуряват сигнализация само за крайните положения „отворено“ и „затворено“.
 4. Поколение: Интелигентен клапанен сензор: Чрез непрекъснато отчитане на позицията сензорът регистрира и открива потенциални проблеми на клапана, така че същите могат да бъдат решени, преди да се достигне до скъпоструващи престои.

Откриване на повреждане на уплътнението

Интелигентният клапанен сензор открива проблеми на ранен етап.
Клапанът може да не се затваря напълно поради недостатъчно качество на доставените суровини, лепливи и гъсти среди, корозирали тръби или събирателни системи, абсорбиращи твърди вещества и масла.
Понеже сензорът открива предстоящи аварийни ситуации, опцията за допълнително следене на времената на затваряне и отваряне в допълнение към крайните позиции може да предотврати лесно разхода на десетки хиляди евро за техническо обслужване, материали и непланиранипрестои.

Механичното износване намалява дебелината на уплътнението. Клапанът ще се затваря по-бързо.

Ползите от IO-Link: действие зависи от реагикцията

При производството клапаните играят важна роля в технологичния процес. Качеството на продукта зависи в голяма степен от това дали клапаните функционират нормално.

С непрекъснатата обратна връзка за позицията на интелигентните клапанни сензори, операторите вече имат пълна прозрачност на процеса и могат да гарантират непрекъснато качество на производството по всяко време. При критични задачи по техническото обслужване ранното подаване на сигнал за предстоящи неизправности предотвратява непланирани спирания на производството поради техническо обслужване на базата на настоящите изисквания.

Следене на клапани чрез IO-Link

 • Ранното предупреждение за изменения във времето за отваряне и затваряне на клапаните предотвратява лошото качество на продукцията.
 • За визуално следене позицията на клапана може да се показва в реално време на потребителски интерфейс.
 • Незабавната сигнализация за запушвания и течове гарантира безупречно качество на продукцията.
 • Промените във времената на отваряне и затваряне се индицират чрез отпечатване на времето. Това опростява планирането на мерките за техническо обслужване на базата на настоящите изисквания.

Отзив на клиент

Ефективността на обработка на семената на Dynavia е повишена значително чрез използване на IO-Link и интелигентен сензор за клапани.

Dynavia е компания, която е специализирана в покриването на семена с изкуствени торове за стимулиране на растежа. Тя е приложила много аспекти на Industry 4.0, включително интелигентен сензор за клапани. Този сензор предоставя много повече информация, отколкото само крайната позиция. Непланираните престои се намаляват, понеже екипите за техническо обслужване и експлоатация могат да се намесват по-ефективно и надеждно.

Технология

Интелигентният сензор за клапани използва магнитна технология за отчитане на позицията на клапани с четвърт завъртане. Той осигурява непрекъснат сигнал за обратна връзка; позицията на клапана се поддържа дори при падане на захранването.

Все още се използват механични разпределителни кутии за обратна връзка за позицията на клапаните. Решението на второто поколение системи за обратна връзка на клапана обаче, често не е с достатъчна защита срещу проникване на влага и може да се получат свързани с процеса повреди. Интелигентният сензор за клапани е с клас на защита IP67, благодарение на който е осигурена защита срещу влага и навлажняване.

Лесна и надеждна алтернатива на разпределителните кутии

Механични превключватели
(2-ро поколение)
Интелигентен клапанен сензор
(4-то поколение)
Срок на експлоатация в приложението Кратък срок на експлоатация заради, разрушаване или изкривяване на механични части. Дълъг срок на експлоатация поради това, че технологията на сензора не изисква движещи се части, които могат да се износят
Обратна връзка за позицията на клапана отворен клапан
затворен клапан
Крайна позиция и непрекъснат контрол на позицията. Предупреждение за отлагания и запушвания.
Размери Често големи и тежки. Това намалява мястото за монтиране на клапана. Компактният корпус пести ценно място за монтаж
Монтаж Често е сложно, тъй като трябва да се монтират и регулират няколко компонента. Сензорът може да се монтира за няколко минути.
Монтажни принадлежности за сензора с интелигентен клапан MVQ
Височина на пръта
[mm]
Диаметър на пръта
[mm]
Размери
[mm – VDI/VDE 3845]
Кат. №
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628