You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Връзка на интелигентен клапанен сензор към индустриална мрежа

Връзка на интелигентен клапанен сензор към индустриална мрежа

Повечето полеви устройства могат да бъдат свързани към индустриална мрежа.

Това се отнася и за интелигентния клапанен сензор. Данните от устройството се предават към управляващите устройства чрез IO-Link. Различните версии на управляващо устройство позволяват свързване към EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO или TCP/IP.

Пример за списък с артикули за свързване към PROFINET IO