You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Y-пътят
 3. Condition Monitoring

Condition Monitoring с Y път от ifm

Condition Monitoring е важен фундаментален елемент в контекста на Индустрия 4.0. Сензорите подават данни, с които е възможно да се планират ремонтите и да се преместят в период без производство.

Използвайте възможностите:

 • Несмутени сигнали от сензорите в обработката: Данните за разход за газове и флуиди се предават без грешки и без манипулация до ИТ инфраструктурата
 • Обработка на няколко отнасящи се до процеса стойности от един сензор, например дебит и температура, при SM9000 през IO-Link
 • По-добра интерпретация на машинната ситуация чрез комбинираното представяне на различните технологични стойности в LINERECORDER SMART OBSERVER

Софтуер LINERECORDER SMART OBSERVER

Софтуерът за Condition Monitoring LINERECORDER SMART OBSERVER на ifm служи за контрол на състоянието на системите и за наблюдение на консумацията на енергия. За анализ на ситуацията има много възможности за обработка във връзка със съответните сценарии за алармиране:

 • Управление на алармените сигнали
 • Актуални индикации за състоянието
 • Паралелно показване на минали стойности за сравнение
 • Разглеждане на няколко технологични стойности в същия диапазон от време
 • Корелация на няколко състояния

Онлайн мониторинг

Независимо от мястото и времето потребителите имат достъп до всички регистрирани данни, анализи и алармени съобщения. Цялата информация и функционалности от работната среда могат да бъдат извиквани и управлявани безопасно от всяка точка на света уеббазирано, респективно информация за неизправности се изпраща незабавно със SMS или имейл.

Пример за приложение: Condition Monitoring

Обзор на продукта: