1. Стартова страница
 2. Y-пътят
 3. Quality Monitoring

Quality Monitoring с Y пътя на ifm

С целевото регистриране на данните на Вашата машина повишавате общата ефективност на съоръжението. Формирайте актуалните действителни стойности на производителността на съоръжението и възможните оптимизации с LINERECORDER модул MDE.

Използвайте възможностите:

 • Намаляване на производствените разходи
 • Създаване на прозрачност в производството
 • Повишаване на общата ефективност на съоръжението, производителността на съоръжението и готовността
 • Протоколиране на свързаните с машината събития
 • Протоколиране на свързаните с потребителя събития
 • Обработка на данните: Време, машина, събитие
 • Оптимизация на производственото оборудване, като машини, отделни линии, инструменти или материал

С LINERECORDER модул MDE се анализират и документират решаващите производствени параметри. Оценките за натоварването на машината и ефективността на производството, както и откриването на грешки, могат да бъдат реализирани с използването на модула MDE.

Регистриране на данни за готовността на машината по:

 • OEE
 • стандарт SEMI
 • VDI 3423 и съгласно VDMA 66412

възможни отчети FPY (First Pass Yield)

 • Pass/Fail
 • Коефициент на отказите
 • Коефициент на качеството
 • Коефициент на производителност
 • Коефициент на готовност
 • OEE индекс

Пример за приложение: Quality Monitoring