You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Y-пътят
 3. Energy Monitoring

Energy Monitoring с Y път от ifm

Консумацията на енергия и възникналите от нея разходи са определящи фактори, които са решаващи за ефективността на продукцията. Само когато контролирате постоянно и устойчиво тези стойности, можете правилно да оценявате и въвеждате бъдещите мерки, които имат принос за намаляване на консумацията на енергия.

 • Данни за консумацията за оптимизиране на енергията: Връзка между налягане, консумация и скорост в кокпита на LINERECORDER SMART OBSERVER
 • Отнасящи до поръчката данни за консумацията с маркер за времето за SAP обработка
 • Активиране на клапаните и обратната връзка на крайните положения през всички важни индустриални мрежи
 • Локален дисплей за конфигуриране на ИТ връзка
 • Брояч за циклите на машината и клапаните
 • Гъвкаво разширение
 • Локално буфериране на данни с маркер за времето

Софтуер LINERECORDER SMART OBSERVER

Софтуерът за Condition Monitoring SMART OBSERVER на ifm служи за контрол на състоянието на системите и за наблюдение на консумацията на енергия. За анализ на ситуацията има много възможности за обработка във връзка със съответните сценарии за алармиране:

 • Актуални индикации за състоянието
 • паралелно показване на минали стойности за сравнение
 • Анализи на различните времеви диапазони
 • Разглеждане на няколко технологични стойности в същия диапазон от време
 • Корелация на няколко състояния
 • Нагледно управление на често предпочитаните
 • Управление на алармените сигнали

Онлайн мониторинг

Независимо от мястото и времето потребителите имат достъп до всички регистрирани данни, анализи и алармени съобщения. Цялата информация и функционалности от работната среда могат да бъдат извиквани и управлявани безопасно от всяка точка на света уеббазирано, респективно информация за неизправности се изпраща незабавно със SMS или имейл.

LINERECORDER SMART OBSERVER

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ПО ПРИМЕРА НА ФИРМА RAMAPLAST

Пример за приложение: Energy Monitoring