You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Y-пътят
 3. Track and Trace

Track and Trace с Y пътя на ifm

От производството до логистиката – намалете количеството на грешките в производството! Traceability служи за проследимостта и осигуряването на качеството за всички производствени параметри: Кога, къде и при какви условия е било произведено Вашето изделие. 

Благодарение на контрола в реално време на индикаторите за качество проследимостта на изделията служи за намаляване на времената на отказите, обусловени от качеството. В това се включва увеличаването на First Pass Yield (FPY) и свързаното с това намаляване на разходите за вътрешни грешки. Освен това проследимостта на изделията предпазва от регресивни искове при акции с изтегляне.

Отчети

 • Период от време, дата на производство
 • Типове изделия (номер на артикул)
 • Продуктова серия (номер на партида)
 • Производствен детайл (номер на частта), използвани части (свързано с партидата)

Регистриране на всички отнасящи се до изделието данни за:

 • Баркод или двумерен матричен щрих код
 • Карта с чип
 • Магнитни карти
 • RFID и т.н.

Tracebility в логистиката

 • Автоматично регистриране на всички стоки във всеки момент, например с помощта на RFID
 • Избягване на грешки в наличността и оптимизация на складовия капацитет и наличност
 • Автоматично коригиране на зададеното и действителното количество между складовата наличност и поръчката, респективно доставката
 • Пълно представяне на реалния свят в системата

Пример за приложение: Track & Trace

От производството до логистиката – контролирайте своето производство и намалете количеството на грешките.