You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Y-пътят
  3. Remote Services

Remote Services с Y пътя на ifm

Контролирате машината независимо къде сте в момента. Remote Services позволява достъп до Вашите машини от целия свят. Можете да се намесите, когато нещо се обърка.

Използвайте възможностите:

  • Достъп от цял свят до данните на машината от OEM за наблюдение на времето на престой и отказите
  • Организация на поддържане на наличности на резервните части
  • Планиране и организация на сервизните операции при клиенти
  • Технологичните данни са на разположение на оператора и производителя на съоръжението за оптимизация на процеса, технологична безопасност, подобряване на коефициента на готовност на машината и повишаване на KPI.
  • Подобрена документация за гаранционни случаи

Пример за приложение: Remote Services