1. Стартова страница
  2. Y-пътят

Y-пътят

Защо Y път?

Y пътят предоставя 95% от тези технологични данни директно без заобикаляне на управлението. ИТ и автоматизиращата техника за първи път са свързани просто и при изгодни разходи от сензора до SAP®. Използвайте предимствата на Y пътя за интелигентни решения от областта на

  • Condition Monitoring,
  • Energy Monitoring,
  • Quality Monitoring,
  • Track & Trace и
  • Remote Services.

Интерфейс за свързване на предприятието в мрежа

Хардуерните и софтуерните компоненти позволяват директно свързване в мрежа на всички присъединени сензори и актуатори с локален сървър чрез Ethernet мрежа. През тази връзка могат да бъдат прочетени директно машините данни, технологичните параметри и данните от диагностиката, след което могат да бъдат обработени допълнително.

Лесният за ползване сървърен софтуер LINERECORDER SMART OBSERVER позволява оценката на данните с помощта на специфични за клиентите кокпити. Чрез същите механизми за комуникация е възможно машините да бъдат свързвани направо помежду им и да обменят свързани с производството данни.

Дали и какви данни от сензорите ще бъдат подавани от PLC към управляващото ниво трябва да бъде зададено в PLC програмата. Отчетите и анализите могат да стават и в по-високите нива. Задължителното условие за това е създаването на допълнителнаPLC програма.

От сензора в SAP

Първоначално данните от сензорите могат да бъдат прехвърляни направо в софтуера на предприятието, като това може да стане между отделните заводи или дори в цял свят. Обработката на събраната база данни в реално време позволява повишаване на ефективността на производството и икономията на енергия под ключовото понятие Индустриална революция 4.0.

Y пътят към Smart Factory

Пълното свързване в мрежа и широко използване на машинни и сензорни данни е обявената цел на модела Индустрия 4.0. Звучи просто, но на практика все още се препъва в някои препятствия.

Диагностика на монтажната линия

IVECO е инсталирала изчерпателна диагностична система заедно с специалиста по автоматизация на IFM, позволявайки поддръжка в условията на базата, като по този начин предотвратява нежелани загуби при производството.