You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. избор на изделие
  4. Пакети

Приложни пакети за O3M системи от камери

Пакет предупредителна 3D система за сблъсък Пакет IO модул

• Здрава система за помощ на водачите за откриване на препятствия по пътя

• Лесно откриване на отразяващи предмети, напр. хора със сигнални жилетки

• Ранно предупреждаване за потенциално опасни за водача ситуации

• Идеален за преоборудване на съществуващи машини

• Разширява системата на камерата с добавяне на двоични и аналогови входове и изходи

• Лесно преоборудване на мобилни машини без шинна система

• Лесна настройка на параметрите чрез Vision Assistant на ifm

•Включително свързващ кабел за CAN и всички необходими адаптерни кабели

за изделията

3D система за предупреждение за сблъсък за работни машини

Лесно преоборудване

3D системата за предупреждение за сблъсък се базира на утвърдените 3D сензори от ifm. Тя прецизно открива препятствия и ги визуализира в 2D изображение на монитор. Тя информира водача за причината за алармата и за зоната, която трябва да се следи през цялото време. Благодарение на мощните алгоритми, на практика е изключено лъжливо сработване. Системата се настройва лесно чрез доставения оперативен дисплей и не е необходим компютър.

Готов за стартиране приложен пакет

Комплектът включва всички компоненти за настройка в рамките на няколко минути, на напълно функционираща система за предупреждаване за сблъсък на мобилна машина, напр. вилков високоповдигач, колесен товарач, багер, товарач на контейнери или транспортен автомобил.

Функции и предимства

Избягване на злополуки

Водачът може да има лоша видимост в някои зони около машината, което може да доведе до опасни ситуации. Допълнителни рискове за злополука са резултат от недостиг на време или от умора на оператора на машината. Решение на проблема предоставя системата за помощ на водача на ifm, която подпомага ежедневната работа на водача.

Активно откриване на препятствия

Разработената от ifm система за откриване на препятствия следи шест опасни зони около автомобила и своевременно предупреждава водача за предстоящи сблъсъци. За тази цел се използва проверена и изпитана 3D система за измерване на времето за изминаване на разстояние на ifm, която свежда до минимум фалшивите аларми благодарение на сложен алгоритъм. Чрез доставения 7-инчов монитор се осигуряват визуални и звукови предупреждения, както и такива във формата на икони.

Откриване на светлоотразителни дрехи

Благодарение на специална класификация на отразяващи материали, напр. светлоотразителни жилетки или дрехи, предупреждението за сблъсък за хората може да получи предимство пред това с други предмети. Това повишава безопасността на хората.

Комплект за преоборудване на мобилни машини

Характеристики: Системата за помощ на водача се предлага като готов за стартиране приложен пакет. Той съдържа всички необходими компоненти, включително всички кабели и принадлежности за монтаж. Това означава, че с него може да бъдат оборудвани лесно всички мобилни машини с напрежение на бордовата система 24 V*.

Лесна настройка

След механичния монтаж на системата и свързване с кабели с готовност за включване и работа се извършва настройка в рамките на няколко минути чрез доставения цветен дисплей. За интуитивния процес на настройка са необходими само няколко параметъра. След това системата е готова за работа.

Разширена функционалност

За специални изисквания при настройката има експертни настройки. Има предварително програмирани входове и изходи за допълнителна сигнална лампа, зумери, работа в режим на готовност или състояние на готовност на системата.

Подходяща е за приложения с повишена надеждност

3D сензорите са подходящи за приложения с повишена надеждност в зони на закрито и открито. Високата степен на защита и устойчивостта на удар и вибрации, както и широкият температурен диапазон отговарят на всички изисквания за използване в мобилни машини.

* Моля, свържете се с нашия сервизен център, ако Вашето напрежение в бордовата система е различно.

В/И модул за система с 3D камера O3M за мобилна употреба

Лесно разширяване за допълнителни входове и изходи

Системата с 3D камера O3M е снабдена по подразбиране с CAN връзка за интегриране в мобилни машини, на която често се инсталира тази шина. На машини без CAN шина новият В/И модул може да се свърже директно към 3D камерата чрез доставения съединителен кабел. Модулът разширява системата, като добавя двоични и аналогови входове и изходи, които могат да бъдат свързани към контролер без шинна система.

Интуитивно задаване на параметрите и програмиране

В/И модул е предварително програмиран и е готов за употреба. Лесно задаване на параметрите или сложно логическо програмиране дават възможност за адаптиране на модула към отделните приложения чрез лесната за работа блокова схема на графичната функция в софтуера ”Vision Assistant“.

Функции и предимства

Входове и изходи за системата с 3D камери

В/И модулът разширява системата с 3D камера O3M, която по подразбиране има само една CAN връзка и една Ethernet връзка, чрез допълнителни двоични и аналогови входове и изходи. В/И модулът осигурява общо 2 аналогови входа (0...32 000 mV), 10 двоични входа, 1 изход с ШИМ и 11 двоични изхода, всичките предварително програмирани. CAN шина дава възможност за свързване на В/И модула към 3D системата. С модула се доставят предварително монтирано кабелно мостче, а също така и съединителни кабели.

Задаване на параметри и създаване на логически връзки

Задаването на параметрите на 3D системата и създаването на логически връзки се извършва чрез Vision Assistant на ifm. В/И модулът не се нуждае от никакво програмиране. Логическите връзки се представят графично във вид на функционална блокова схема във Vision Assistant. Те могат да се състоят от прости функции И/ИЛИ, но могат също да включват аритметични операции с опции за памет.

Лесно преоборудване

В/И модул е напълно подходящ за преоборудване на 3D системи на съществуващи работни машини или промишлени инсталации, които не разполагат с CAN шина. Той изисква само свързване на входовете и изходите на модула към съществуващата система, за да позволи, например, управление на акустични или оптични генератори на сигнали и актуатори. В промишлените инсталации свързването на съществуващите PLC се извършва чрез двоичните изходи на В/И модул. Това опростява значително интегрирането на системата с 3D камера.