You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Y-kopplingen
  3. Condition Monitoring
  4. Applikationsrapport IVECO

Diagnostik i karossfabriken

Sensorer tillåter tillståndsbaserat underhåll

IVECO är en världsomspännande tillverkare av till exempel lastbilar och bruksfordon. På Suzarrafabriken nära Mantova i norra Italien passerar 250 stycken "vardags" skåpbilar monteringslinan varje dag.
I karossfabriken monteras karossen från pressade ståldelar med hjälp av svetsrobotar. Varje kaross måste passera genom en 100 m lång produktionslinje. En kritisk plats eftersom ett stillestånd här skulle stoppa hela produktionen. Därför har IVECO installerat ett omfattande diagnostiksystem tillsammans med automationsspecialisten ifm. Detta system minimerar stillestånd och hindrar oavsiktliga produktionsförluster.

 

En analys utfördes för bestämma vilka delar som var mest mottagliga för mekaniskt slitage och fel. Transportband eller lyftplattformar: eller mer exakt på deras lager där den mest intensiva mekaniska stressen uppstår. En skada på den platsen av anläggningen skulle innebära ett betydande produktionsstopp.

Amodio Cioffi, Maintenance Engineering Robot IVECO SPA: "Vi har bestämt oss för att genomföra tillståndsbaserat underhåll på den viktigaste linjen i karosseriverkstaden då alla transporttypstyper tillverkas där. I denna produktionslinje transporteras sidopanelerna till underdelskarossproduktionen. Därefter fixeras tvärbalkar och slutligen är monteras taket. Transport till svetsstationerna är helt automatisk. Därefter skickas de olika karosstyperna för vidare bearbetning."

För att säkerställa maximal driftstid för systemet måste man upptäcka överhängande maskinslitage på ett tidigt stadium. Fabio Piccinelli, WCM Plant Support IVECO SPA: "Vi letar alltid efter ny teknik för kontinuerlig förbättring för att öka vår effektivitet och produktivitet. När det gäller underhåll har vi ändrat från cykliskt underhåll till tillståndsbaserat underhåll vilket har gett betydande kostnadsbesparingar."

Vibrationsdiagnostik

I praktiken betyder detta: ifm vibrationssensorer installerades på alla mekaniska systemdelar. De cylindriska VSA-sensortyperna skruvas direkt på höljet hos respektive lager eller växel. De separata VSE-utvärderingsenheterna analyserar permanent vibrationsegenskaperna. De upptäcker överhängande skador på grund av obalans och skickar en tidig varning. Guiseppe Sotira, Body Shop Technical Engineering IVECO SPA: "Sensorerna hjälper underhållspersonalen att upptäcka slitagestatusen för varje komponent i realtid och att införa eventuellt underhållsarbete innan en verklig skada hinner uppstå."

Övervakning av vätskor

Tillståndsbaserat underhåll är dock mycket mer än bara övervakning av mekaniska komponenter. Ett exempel är övervakning av kylvattnet i svetspistolerna. Möjliga felkällor är igensatta filter eller läckage. ifms flödesmätare av typen SBY för små volymetriska flödesmängder övervakar flödet och trycktrycksgivare av typen PN övervakar trycket i rören.

Det centrala kylkretssystemet övervakas av SM-flödesmätaren. Tryckluftssystemet övervakas på ett tillförlitligt sätt med en SD-givare. Även små läckor upptäcks på ett tillförlitligt sätt.

Elektronisk flödesövervakning i centralkylkretsen.

 

Alla givare sänder sina uppmätta värden digitalt via IO-Link. Roberto Militello, Body Shop Maintenance IVECO SPA: "IO-Link sänder datan digitalt för en tillförlitlig processkontroll. Det uppmätta värdet omvandlas till digitala data i sensorn och vidarebefordras. Dessutom kan vi programmera givarens växlingspunkter för tidiga varningar och larm direkt från servern utan att behöva närma sig givaren lokalt. Vi kan se givaren i servern och kalibrera den. Programmering efter givarbyte krävs inte längre."

 

LINERECORDER AGENT används som programvara. Den samlar in givardata och lagrar den i en Microsoft SQL-databas. SMARTOBSERVER analyserar och visar dessa data. Återigen Guiseppe Sotira: "ifms programvara SMARTOBSERVER övervakar och administrerar uppmätta data från alla sensorer. Parameterdisplayen visar en tydlig bild av hela produktionsanläggningen. Varje resultat kan ses tydligt. Systemet skickar varningar, såsom tidiga varningar eller larm, via e-post." Detta garanterar tillståndsbaserat underhåll vilket passar perfekt för konceptet Industri 4.0.

SMARTOBSERVER ger insyn helt ned till varje givare.

Slutsats

ifm installerade systemet för IVECO under drift utan att produktionen behövde stoppas. Det nya systemet kan noggrant testas i parallell drift.

Slutsats: Systemet har visat sig vara prisvärt. Omedelbar skada upptäcks nu i ett tidigt skede och elimineras utan produktionsstopp. Avslutningsvis sammanfattar Guiseppe Sotira: "Tack vare detta samarbete med ifm är nu IVECO det idealiskt förberedd för Industri 4.0".

Fantastiska IO-Link

IO-Link är ett tillverkaroberoende punkt-till-punkt-kommunikationssystem som används för att ansluta givare och ställdon till ett automationssystem. Ett IO-Link-system består av en IO-Link master och flera IO-Link-enheter. IO-Link-master representerar gränssnittet till styrenheten eller fältbussnivån och kommunicerar med de anslutna IO-Link-enheterna.