1. Startsida
 2. Y-kopplingen
 3. Track & Trace

Track & Trace med Y-kopplingen från ifm

Från produktionen till logistiken – reducera felkvoten i produktionen! Spårning används för att spåra och kvalitetssäkra alla produktionsparametrar: När, var och under vilka förutsättningar har produkten tillverkats. 

Spårning av produkter används för att minska kvalitetsrelaterade stopptider genom en tidsnära övervakning av kvalitetsindikatorer. Detta omfattar ökning av First Pass Yield (FPY) och den reduktion av de interna felkostnaderna som detta medför. Dessutom skyddar spårning av produkter mot regressanspråk vid återkallelseaktioner.

Rapporter

 • Tidsperiod, tillverkningsdatum
 • Produkttyp (artikelnummer)
 • Produktserie (batchnummer)
 • Tillverkningsdel (delnummer) Använda delar (per batch)

Registrering av alla produktrelevanta data:

 • Streckkod eller datamatriskod
 • Chipkort
 • Magnetkort
 • RFID, etc.

Spårning i logistiken

 • Automatisk detektering av alla varor vid alla tidpunkter, t.ex. med RFID
 • Undvikande av lagerbeståndsfel och optimering av lagerkapacitet och lagerbestånd
 • Automatisk bör-är-kontroll mellan lagerbestånd och beställning resp. leverans
 • Komplett avbildning av realiteten i systemvärlden

Användningsexempel: Registrera & spåra

Från produktionen till logistiken – få kontroll över din produktion och reducera felkvoten.