You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Y-kopplingen
  3. Remote Services

Remote Services med Y-kopplingen från ifm

Du får kontrollen över din maskin oavsett vad du själv befinner dig. Med fjärrtjänsterna får du tillgång till din maskin över hela världen. Du kan ingripa om något går fel.

Dra nytta av möjligheterna:

  • Tillgång till maskindata över hela världen via OEM för att kontrollera livslängd och driftstopp
  • Organisation av reservdelslager
  • Planering och organisation av servicearbeten hos kunden
  • Processdata tillhandahålls för driftansvarig och tillverkaren av anläggningen för processoptimering, processäkerhet, förbättring av maskinernas tillgänglighet och förbättring av nyckeltalen.
  • Förbättrad dokumentation för garantiärenden

Användningsexempel: Fjärrtjänster