1. Startsida
  2. Y-kopplingen
  3. Condition Monitoring

Condition Monitoring med Y-kopplingen från ifm

Tillståndsövervakning är en viktig del av i samband med industri 4.0. Givarna skickar data som kan användas för att planera underhåll till en tidpunkt då produktionen ändå ligger nere.

Dra nytta av möjligheterna:

  • Korrekta givarsignaler i utvärderingen: Förbrukningsdata för gaser och vätskor skickas i oförvrängd form och utan manipulering till IT-infrastrukturen
  • Utvärderingen av flera processrelevanta värden från en givare, t.ex. flöde och temperatur med SM9000 via IO-Link
  • Bättre tolkning av maskinsituationen tack vare kombinerad visning av olika processvärden i LINERECORDER SMART OBSERVER


SMARTOBSERVER i kombination med VSE i en sats

Programvaran LINERECORDER SMARTOBSERVER

Programvaran för tillståndsövervakning LINERECORDER SMARTOBSERVER från ifm används för att tillståndsövervakning av system och kontroll av energiförbrukning. För att analysera situationen finns flera utvärderingsmöjligheter i kombination med motsvarande alarmeringsscenarier:

  • Larmstyrning
  • Aktuella statusindikeringar
  • Parallell indikering av historiska jämförelsevärden
  • Visning av flera processvärden inom samma tidsperiod
  • Korrelation mellan flera tillstånd

Onlineövervakning

Oberoende av plats och tid har användaren tillgång till alla detekterade data, analyser och larmmeddelanden. All information och alla funktioner för tillverkningen kan webbaserat och säkert nås och manövreras över hela världen eller skicka ut SMS eller e-postmeddelanden direkt vid störningar.

Användningsexempel: Tillståndsövervakning

Produktöversikt: