1. Startsida
  2. Y-kopplingen

Y-kopplingen

Varför Y-koppling?

Y-kopplingen tillhandahåller de här 95% av processdatan direkt, utan omvägar via styrsystemet. IT och automationstekniken kopplas för första gången enkelt och till låg kostnad hela vägen från givaren till SAP®. Dra nytta av fördelarna med Y-kopplingen för intelligenta lösningar inom områdena:

  • Condition Monitoring 
  • Energy Monitoring
  • Quality Monitoring 
  • Track & Trace
  • Remote Services

Gränssnitt till fabriksnätet

Maskinvaru- och programvarukomponenter öppnar för en direkt koppling av alla anslutna givare och ställdon till en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Via denna förbindelse kan maskindata, processparametrar och diagnosdata direkt läsas in och vidarebearbetas med datorer.

Den lättmanövrerade serverprogramvaran LINERECORDER SMARTOBSERVER gör det möjligt att utföra datautvärderingen med hjälp av en cockpit som kan utformas kundspecifikt. Med samma kommunikationsgränssnitt är det möjligt att sammankoppla maskiner direkt och utbyta tillverkningsrelevant data.

Om och vilka givardata som PLC:n skickar vidare till överordnade system fastställs i PLC-programmet. Rapporter och analyser kan även utföras med överordnade system. Förutsättningen för detta är en särskilt programmering av PLCn.

Från givaren helavägen till SAP

För första gången kan givardata överföras direkt till affärssystemet, fabriksövergripande eller till och med globalt. Utvärderingen av inhämtad data i realtid möjliggör kapacitetsökningar och energibesparingar i produktionen under benämningen Industri 4.0.

Y-vägen till den smarta fabriken

En komplett hopkoppling och omfattande användning av maskin- och givardata är målet för industri 4.0. Det låter enkelt men fungerar oftast inte i praktiken på grund av olika hinder.

Diagnostik i karosseriverkstaden

IVECO har installerat ett omfattande diagnostiksystem tillsammans med automationsspecialisten ifm. Detta möjliggör att tillståndsbaserat underhåll effektivt kan förhindrar oavsiktliga produktionsförluster.