1. Startsida
 2. Y-kopplingen
 3. Quality Monitoring

Quality Monitoring med Y-vägen från ifm

Med målinriktad datainsamling från dina maskiner ökar du anläggningens totala effektivitet. Avbilda aktuella ärvärden för anläggningens produktivitet och möjliga optimeringar med LINERECORDER Modul MDE.

Dra nytta av möjligheterna:

 • Sänk produktionskostnader
 • Skapa transparens i tillverkningen
 • Öka anläggningens totala effektivitet, anläggningens produktivitet samt tillgänglighet
 • Protokollför maskinrelaterade händelser
 • Protokollför användarrelaterade händelser
 • Utvärdering av data: tid, maskin, händelse
 • Optimera produktionsutrustning som maskiner, enstaka linjer, verktyg eller material

Med LINERECORDER Modul MDE analyseras och dokumenteras viktiga produktionsparametrar. Information om maskinutnyttjandet och effektiviteten i produktionen samt lokalisering av fel kan utföras med hjälp av modulen MDE.

Detektering av data för maskintillgänglighet enligt:

 • OEE
 • SEMI-standard
 • VDI 3423 och i enlighet med VDMA 66412

Möjliga FPY-rapporter (First Pass Yield)

 • Godkänt/inte godkänt
 • Felkvot
 • Kvalitetsfaktor
 • Effektfaktor
 • Tillgänglighetsfaktor
 • OEE-indikatorer

Användningsexempel: Kvalitetsövervakning