• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IO-Link: global öppen kommunikationsstandard

Högre prestanda. Mindre ansträngning.

IO-Link-givare från ifm skapar helt nya möjligheter för användaren. Alltifrån snabb och enkel inställning till ytterligare maskinövervakningsdata och insyn i processen, från maskinnivå till ERP-mjukvaran: IO-Link erbjuder övertygande effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Se efter själv!

Dessa resultat uppnåddes av kunder som tidigare använde vanliga parallella ledningar hos analoga givare, och berodde i huvudsak på avsevärt minskad installationstid, färre nödvändiga komponenter och enklare integration med styrenheten.

IO-Link har utvecklats av ledande tillverkare av givare, ställdon och styrenheter. Resultatet är ett standardiserat gränssnitt för automation som inte är fältbussberoende. Detta erbjuder användaren punkt-till-punkt-anslutningar utan komplex adressering.

Enkel inställning, snabba givarbyten

Io-Link-enheter ansluts helt enkelt via en M12-kontakt. Felfunktion på grund av felaktig ledningsdragning kan på så sätt uteslutas. I och med att vanliga industriella kablar kan användas för dataöverföring minskar behovet av olika sorters kablar. Dessutom behöver endast en kabel leda tillbaka till PLC och tack vare IP69K kan flera IO-Link-masters användas direkt i fält.

Integrationsstöd för IO-Link

Om en IO-Link-master används sparas alla parametrar för de anslutna givarna. Om en givare senare ersätts med en identisk enhet skrivs de sparade parametrarna automatiskt över till den nya givaren. Du behöver inte ta reda på vilken givarinställning som krävs.

Denna typ av praktisk plug & play-ersättning möjliggörs tack vare den unika enhetsidentifieringen i både leverantörs- och enhets-id: Med IO-Link kan enheterna kontrolleras. Detta säkerställer att enheterna inte ersätts med olämpliga enheter.

Exakt, störningssäker överföring av mätvärden

Mätvärdena hos konventionella givare konverteras flera gånger till digitala och analoga data innan den slutgiltiga utvärderingen i PLC, vilket resulterar i förlust av exakta mätvärden. IO-Link överför data i ren digital form baserat på en 24 V-signal och är således konverterings- och förlustfri.

Dessutom påverkas inte signalöverföringen av externa faktorer. Skärmade kablar och associerad jordning krävs inte längre; Datan kan överföras via standardkablar. Inte ens dyra kort med analogingång krävs med den nya tekniken.

Hygieniska tryckgivare från ifm detekterar kontinuerligt nivån i trycktankarna. Tidigare har konverteringsförluster och EMC-störningar under analog signalöverföring av nivån resulterat i avvikelser. Tack vare den helt och hållet digitala överföringen av mätvärdena via IO-Link överförs nu det exakta mätvärdet till styrenheten.

Oberoende av styrenhet och fältbuss

Via IO-Link-masters kan IO-Link-enheter integreras med nästan all slags infrastruktur för fältbuss- och styrsystem, och erbjuda gränssnitt mot PROFINET, EtherNet/IP eller AS-i med flera. Funktionsblock hos PLC förenklar programmering. IO-Link har utvecklats som en öppen standard av ledande tillverkare inom automationsindustrin och förbättras ständigt. Det är till och med möjligt att ansluta ställdon såsom ventilterminaler till IO-Link-masters. Resultatet är en mer flexibel och reducerad infrastruktur vid anläggningen.

Flera mätvärden i en enhet

Vid applikationer som t.ex. kylkretsar detekteras ofta flera processvärden för att säkerställa exakt processtyrning. Följaktligen innefattar en konventionell mätpunkt flera givare, exempelvis för att detektera flödeshastighet, total kvantitet och temperatur. IO-Link-givare kan mäta och digitalt överföra fler än ett processvärde. En flödesgivare med IO-Link skulle vara kapabel att med precision detektera alla tre värdena i en enhet och överföra dem digitalt via en vanlig 3-trådskabel. Detta minskar avsevärt kostnaderna för konfiguration, installation och förvaring av reservgivare.

Fjärråtkomst till givarparametrar

Parametrarna för IO-Link-enheter kan ändras via mjukvara för parameterinställning, t.ex. moneo configure. Detta möjliggör snabba justeringar och minskar avbrottstiden. IO-Link-givare kan låsas via knapparna på givaren eller via mjukvaran. Låset kan inte inaktiveras utan mjukvaran, vilket utesluter medvetna eller omedvetna parameterändringar på givaren. Mjukvaran moneo configure gör det möjligt för användare att spara enhetsinställningar och skapa inställningsprotokoll.

Tillståndsövervakning / diagnostik

Med IO-Link sker överföring av process- och servicedata samtidigt. Acykliskt hämtbara diagnostikdata, som t.ex. minimi- eller maxvärden eller fel som kabelbrott eller kortslutning, möjliggör ett tillståndsbaserat underhåll vilket säkerställer högre drifttid. Åtkomst till diagnostikdata är möjlig även under drift.

Flödeshastigheten i ett kylsystem övervakas noggrant med hjälp av magnetisk-induktiva volymetriska inline-flödesgivare från SM-serien. Om ett fel inträffar överförs alla diagnostikdata från mastern till styrenheten. Den felaktiga sensorn identifieras på ett otvetydigt sätt.

Detektering av medel, skum och smuts

Använd IO-Link och se vad givaren mäter. Många smarta givare kan enbart användas som binära givare, t.ex. för att ge en kopplingssignal när en övre eller nedre nivå uppnås. Via det integrerade IO-Link-gränssnittet överför givarna även det aktuella processvärdet. Detta möjliggör exempelvis differentiering mellan produkten och rengöringsmedlet i styrenheten. Det är också möjligt att detektera skum eller överbliven smuts efter en rengöringsprocess i syfte att skydda anläggningen och produkten.