1. Startsida
  2. Från vibrationsövervakning till Industri 4.0
  3. Produktöversikt

Passande produkter för alla applikationer.

Basic vibrationsgivare och transmitter

Vibrationsgivare och transmitters för permanent övervakning av övergripande vibrationstillstånds av maskiner och fabriker enligt ISO 10816. Givaren mäter rms vibrationshastighet på en icke roterande yta.

Basic vibrationstransmitter typ VT
Enkel transmitterfunction, 4...20 mA.

Basic vibrationsgivare typ VK
kopplingsutgången och transmitterfunktion. Startfördröjning för att undvika utlösning vid uppstart.

Intelligent vibrationsgivare

Kompakt vibrationsgivare typ VN övervakar övergripande vibrationstillstånd av maskiner och fabriker enligt ISO 10816. det karaktäriseras av enkel parameterinställning och lokal display. konfigureringsmjukvara är inte nödvändig.

Intelligent vibrationsgivare typ VN
Inbyggd display, lagringsminne för dokumentation, för roterande maskiner >120 rpm.

Diagnostikelektronik

6-kanals diagnostiksystem för utvärdering av dynamiska signaler (acceleration) och analogingångar. Flexibel, detaljerad övervakning och analys. Ethernet TCP/IP och fältbussinterface (endast VSE15x) för anslutning och integrering till ett högnivåsystem / PLC.

Diagnostikelektronik
4-kanals diagnostikmodul med processvärdesingångar som tillägg, integrerat lagringsminne, nätverk möjligt.

Diagnostikelektronik typ VSE002 / VSE100
Frekvensselektiv övervakning, historikminne med realtidsklocka, räknarfunktion, nätverksmöjlighet TCP/IP.

Diagnostikelektronik typ VSE150
Frekvensselektiv övervakning, historikminne med realtidsklocka, räknarfunktion, nätverksmöjlighet TCP/IP, PROFINET/IO interface.

Accelerationsgivare

Accelerationgivaren mäter dynamiska krafter på maskinytan och levererar en råsignal för vibrationsövervakning eller vibrationsdiagnostik t.ex. i diagnostikelektronik typ VSE.

Accelerationsgivares typ VSA / VSP
Robust accelerationsgivare i olika höljen av typ VSA eller VSP, också för montage i svåråtkomliga områden. Varierande mätområden med spänningsutgången (100 mV/g) eller strömslinga (0...10 mA). anslutning till VSE diagnostikelektronik.

Accelerationgivare typ VSA
Problemfri användning i händelse av snabba rörelser eller påverkan av höga krafter. integrerad självtest för permanent säkerhet.

Egensäker accelerationsgivare typ VSP0xA
För mätning av vibration i EX-klassade områden. Anslutning till VSE diagnostikelektronik installerad utanför ATEX-zon via barriär.

Mjukvara och tillbehör

Mjukvaran VES004 används för parameterinställning och online dataövervakning av alla intelligenta vibrationsgivare och diagnostikelektronik. ifm OPC servermjukvara kan användas för anslutning av vibrationsdiagnostik till högnivåsystem (SCADA, MES, ERP).

OPC är en standard för tillverkaroberoende kommunikation inom automation; det erbjuder hög flexibilitet och en enkel implementation. ifm mjukvaran SMARTOBSERVER är en mjukvara med många funktioner för online visning, lagring och analys av mätvärden med syfte till övervakningstillstånd av maskiner och fabriker. Förutom montageadapters erbjuder ifm ett stort sortiment av kablage (t.ex. honkontakter, Y-kablar) för olika driftsmiljöer som tillbehör.

Valet är ditt.