Automatiskt fabriksskydd - Permanent vibrationsdiagnostik inom mineralvattenbuteljering

Slitage av maskindelar kan inte förhindras. Permanent vibrationsdiagnostik, kan dock säkerställa att man upptäcker en skada i tid. Hassia-Mineralquellen, en av Tysklands största mineralvattenkällor, lirta på permanent elektronisk vibrationsdiagnostik från ifm vid buteljering. Investeringskostnaden betalade sig redan i pilotfasen: Överhängande skada till en drivlina upptäcktes i tid och elimininerades. Oplanerat driftsstopp kunde undvikas.