1. Startsida
  2. Från vibrationsövervakning till Industri 4.0
  3. Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning. Ökad tillgänglighet, minskande underhållskostnader, kvalitetssäkring.

Varför tillståndsövervakning?
Tillståndsbaserad övervakning genererar tidig detektering av begynnande maskinskada. Så underhåll kan planeras och förväntad livslängd på viktiga komponenter kan utnyttjas till fullo. Vibrationer som påverkar kvalitén kan upptäckas automatiskt för att undvika skrotning av delar. Räknare kan användas för att upptäcka produktionsförändringar (maskintid, produktionstid, bra/dåliga delar, skrotningsmängd,...) och faktorer som påverkar komponenternas livstid (stöt, tid för exponering av ökade amplituder, temperatur, kraft, rotationshastighet...).

Lösningar med efector octavis.
efector octavis är en vibrationsövervakning som inte enbart upptäcker vibrationsdata, utan också utför signalanalyser och maskindiagnos direkt på maskinen. Maskinstatusen är utförd lokalt och skickas till kontrollenheten/processkontrollnivå via larm eller som tillståndsvärden. Ytterligare så har enheten ett inbyggt minne för att kunna lagra trendhistoriken av all diagnostikdata.

Vibrationsdiagnostik i ett blandat verktyg.

Oplanerade stillestånd av viktiga maskiner orsakar höga kostnader. Permanent tillståndsövervakning av hela fabriken gör det möjligt att agera förutseende och optimera processen.

Maskinskydd och fjärrunderhåll.

Övervakning av vindkraftverks växellåda eller pumpar inom vattenförsörjning gällande slitage och påfrestningar gör det möjligt för operatören att organisera effektivt underhåll. Alarmutgångar tjänar för att skydda systemet, för att starta fjärrunderhåll och för att underlätta riktade analyser.

ifm system för tillståndsövervakning av maskiner:

System för mätning av oljekvalité kompletterar lösningen för online tillståndsövervakning. ifm erbjuder också mjukvaruverktyg för konfigurering, visualisering och datainsamling.