• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Vibrationsövervakning

Övergripande vibrationsövervakning enligt ISO 10816.
Detektering av skada vid ett tidigt skede gör att man undviker allvarliga skador och förlänger livstiden.

Enkel:
övervakning av maskinstatus.

Standardiserad:
I enlighet med ISO 10816.

Tillförlitlig:
Skydd mot maskinskada.

Flexibel:
Enkel integrering i applikationen.

Tillförlitlig:
Ökad körtid.

Tillståndsövervakning

Tidig detektering av fel och orsaker baserat på individuella vibrationskarakteristiker och andra påverkande faktorer.

Tillförlitlig:
permanent tillståndsövervakning av kritiska punkter.

Förutsende:
maskindiagnos för tidigt upptäckt av skada för att undvika allvarliga följdskador.

Optimering:
underhållsaktiviteter kan planeras.

Livslängd:
För att göra optimerade inställningar för återstående livslängd.

Ekonomiska:
För att göra produktionsprocesserna transparenta
använd TCO (total cost of ownership) konceptet.

Räknare:
Räknarfunktion för mätning av exponeringstid och för produktion baserad på nyckelindikatorer.

Maskinskydd / processövervakning

Undvik skador på maskinkomponenter, verktyg eller arbetsstycken via permanent övervakning och väldigt kort reaktionstid. Integration till PLC gör det möjligt att koppla vibrationsövervakningen till maskinprocessen eller fabriken.

Dynamisk:
övervakning av dynamiska krafter, till exempel fräs/svarvprocesser.

Snabb:
responstid på 1 ms.

Tillförlitlig:
maskin, verktyg och arbetsstycken är skyddade mot dyra följdskador.

Preventiv:
tidig tillståndsövervakning gör det möjligt att undvika oplanerade fel.

Integrerad:
Direkt anslutning till maskinkontrollen via fältbussinterface.

Vibrationsövervakning produktöversikt

ifmgruppen av företag: vår egen utveckling och produktion med hög kvalitetsstandard.

Detektering och integrerad utvärdering av vibrationssignaler fungerar som bas för den sömlösa integreringen av online tillståndsövervakning i tillverkaroberoende automations- och kontrollsystem.