1. Startsida
  2. Från vibrationsövervakning till Industri 4.0

Från vibrationsövervakning till Industri 4.0

Vibrationsövervakning

Övergripande vibrationsövervakning enligt ISO 10816.
Detektering av skada vid ett tidigt skede gör att man undviker allvarliga skador och förlänger livstiden.

Enkel:
övervakning av maskinstatus.

Standardiserad:
I enlighet med ISO 10816.

Tillförlitlig:
Skydd mot maskinskada.

Flexibel:
Enkel integrering i applikationen.

Tillförlitlig:
Ökad körtid.

Tillståndsövervakning

Tidig detektering av fel och orsaker baserat på individuella vibrationskarakteristiker och andra påverkande faktorer.

Tillförlitlig:
permanent tillståndsövervakning av kritiska punkter.

Förutsende:
maskindiagnos för tidigt upptäckt av skada för att undvika allvarliga följdskador.

Optimering:
underhållsaktiviteter kan planeras.

Livslängd:
För att göra optimerade inställningar för återstående livslängd.

Ekonomiska:
För att göra produktionsprocesserna transparenta
använd TCO (total cost of ownership) konceptet.

Räknare:
Räknarfunktion för mätning av exponeringstid och för produktion baserad på nyckelindikatorer.

Maskinskydd / processövervakning

Undvik skador på maskinkomponenter, verktyg eller arbetsstycken via permanent övervakning och väldigt kort reaktionstid. Integration till PLC gör det möjligt att koppla vibrationsövervakningen till maskinprocessen eller fabriken.

Dynamisk:
övervakning av dynamiska krafter, till exempel fräs/svarvprocesser.

Snabb:
responstid på 1 ms.

Tillförlitlig:
maskin, verktyg och arbetsstycken är skyddade mot dyra följdskador.

Preventiv:
tidig tillståndsövervakning gör det möjligt att undvika oplanerade fel.

Integrerad:
Direkt anslutning till maskinkontrollen via fältbussinterface.

Vibrationsövervakning produktöversikt

ifmgruppen av företag: vår egen utveckling och produktion med hög kvalitetsstandard.

Detektering och integrerad utvärdering av vibrationssignaler fungerar som bas för den sömlösa integreringen av online tillståndsövervakning i tillverkaroberoende automations- och kontrollsystem.