You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Technologie
  3. Systemy wizyjne

ifm Vision: od selektywnego pomiaru odległości do przemysłowego obrazowania

Będąc siłą napędową cyfryzacji przemysłu mamy misję udostępniania wybitnych technologii optycznych firmom każdej wielkości. To ma zastosowanie również do czujników wizyjnych, które są „oczami” Przemysłu 4.0 i odgrywają znaczącą rolę we wdrażaniu transformacji cyfrowej. Nasza wizja: nowatorska technologia, dostępna dla wszystkich!

Bez kompromisów! Korzyści z zastosowania naszych produktów wizyjnych

Możliwości zastosowania naszych produktów wizyjnych są bardzo szerokie:

nasze systemy wizyjne oferujemy od 2003 roku, jako łatwe w zastosowaniu rozwiązanie do przemysłowego przetwarzania obrazu. Do dnia dzisiejszego wszystkie nasze produkty utrzymują swoją łatwość zastosowania. Nawet złożone wyzwania można uruchomić i rozwiązać w ciągu pojedynczych minut.

Co jeszcze czyni nasze produkty unikalnymi? Jako wyłączny dostawca systemów wizyjnych rozwijamy ich wszystkie elementy u siebie. Pozwala nam to na produkcję czujników z technologią pomiaru czasu przelotu światła TOF (Time-of-Flight), które precyzyjnie spełniają wymagania dostosowania do systemu.

Rozpoznawanie obiektów 1D: precyzyjne wykrywanie odległości, poziomów i pozycji

Czujniki położenia 1D są np. idealnie dopasowane do bezkontaktowego pomiaru odległości lub zadań pozycjonowania w automatyce. Również niezawodnie mogą być wykonywane pomiary poziomu. Dodatkowo, wartości odległości mogą być wprost wizualizowane.

 
Do jakiego zastosowania chciałbyś wykorzystać czujniki wizyjne 1D?

Chciałbym niezawodnie mierzyć długości na dużych odległościach.

Więcej informacji

Chciałbym bezkontaktowo mierzyć poziom cieczy lub ciał stałych.

Więcej informacji

Chciałbym wyznaczyć precyzyjnie pozycję bardzo małych obiektów.

Więcej informacji

Chciałbym rozróżniać obiekty w oparciu o ich kolor (odbiciowość).

Więcej informacji

Rozpoznawanie obiektów 2D: wykrywanie powierzchni, kształtów, kodów i profili

Czujniki wizyjne 2D umożliwiają sprawdzenie czy kontur, geometria lub pozycja obrotowa obiektu jest zgodna z wstępnie zdefiniowaną specyfikacją. Co więcej oferują rozwiązanie rozpoznawania kodu i tekstu.

Do jakiego zastosowania chciałbyś wykorzystać czujniki wizyjne 2D?

Chciałbym oceniać rodzaj
powierzchni i sprawdzać obecność obiektów.

Więcej informacji

Chciałbym identyfikować obiekty
niezależnie od kształtu
i położenia.

Więcej informacji

Chciałbym dopasować
profil wysokości
obiektu do
warunków wzorcowych.

Więcej informacji

Chciałbym odczytywać kody kreskowe
i kody 2D, niezawodnie,
nawet przy dużych prędkościach.

Więcej informacji

Rozpoznawanie obiektów 3D: sprawdzanie kompletności, wykrywanie obiektów w ruchu w trzech wymiarach.

Obróbka obrazu w trzecim wymiarze - systemy wizyjne 3D są stosowane np. w technologii przenośnikowej i pakowania, jak również w intralogistyce. Inny obszar stosowania to maszyny mobilne. Co więcej, czujniki wykrywają obiekty i osoby w strefie niebezpiecznej co zmniejsza ryzyko kolizji.

Obszary zastosowania naszych czujników wizyjnych 3D można podzielić na automatykę, robotykę i automatykę logistyki, również w obszarze maszyn mobilnych.

W którym obszarze zastosowań, w automatyce, robotyce lub logistyce, chciałbyś wykorzystać nasze systemy wizyjne 3D?

Chciałbym wdrożyć system wykrywania przeszkody w sterowanych pojazdach autonomicznych (AGV)

Więcej informacji

Chciałbym wykrywać i pobierać palety wykorzystując AGV.

Więcej informacji

Chciałbym oceniać objętość obiektów.

Więcej informacji

Chciałbym wykrywać kilka obiektów lub odległości w tym samym czasie.

Więcej informacji

Chciałbym automatycznie i niezawodnie chwytać obiekty.

Więcej informacji

Chciałbym automatycznie paletyzować obiekty.

Więcej informacji

Chciałbym zapisywać poziom napełnienia dla materiałów sypkich.

Więcej informacji

Chciałbym sprawdzać kompletność produktu w procesie.

Więcej informacji

Do jakiego zastosowania chciałbyś wykorzystać czujniki wizyjne 3D?

Chciałbym wykrywać przeszkody w otoczeniu maszyn mobilnych.

Więcej informacji

Chciałbym wykrywać odległości pomiędzy maszyną mobilną a obiektami.

Więcej informacji

Chciałbym wdrożyć niezawodny system unikania kolizji.

Więcej informacji

Chciałbym podwyższyć bezpieczeństwo moich pracowników przez śledzenie odblasków

Więcej informacji

Chciałbym poprawić działanie i bezpieczeństwo w trakcie rozruchu przez wsparcie pozycjonowania.

Więcej informacji

Chciałbym żeby maszyny mobilne bezpiecznie poruszały się po linii prowadzącej.

Więcej informacji

Chciałbym wykrywać ruchome obiekty w środowisku produkcyjnym.

   

Przykłady zastosowania: Nasze produkty wizyjne w świecie rzeczywistym

Ford: jak czujnik konturu 2D zabezpiecza etapy montażowe w budowie nadwozia samochodu.

Więcej o sprawdzaniu jakości na linii przy pomocy Profilera PMD

Unchained Robotics: jak czujnik 3D usprawnia paletyzację.

Więcej o niezawodnej nawigacji Cobota

Delaval: Jak czujnik 3D umożliwia delikatny, higieniczny proces dojenia krów.

Więcej o jego zastosowaniu w najnowszej generacji robotów dojących

Technoferrari: Jak pojazdy AGV niezawodnie odbierają palety dzięki czujnikowi 3D.

Więcej o systemie wizyjnym w nawigacji AGV

Risse & Wilke: jak zestaw ostrzegania przed kolizją zapewnia większą pewność działania.

Więcej o kompletnym zestawie do modernizacji wózków widłowych i podobnych pojazdów.

Porady naszych ekspertów

ifm będzie Ci towarzyszyć na Twojej drodze. Zależnie od wymagań specjaliści od systemów wizyjnych będą Cię wspierać od początku - od doradztwa przy zastosowaniu, tworzenia indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych wraz z odpowiednim wdrożeniem, do usług zaawansowanych. Specjalista wizyjny ifm dedykowany do współpracy z Tobą udostępni Ci cały know-how ifm aby wdrożyć i zoptymalizować Twoje rozwiązanie automatyzacji.

Razem doprowadzimy Twój projekt do sukcesu.

Umów się na spotkanie już teraz