You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Inteligentny czujnik 3D O3M
  3. Aplikacje
  4. Prowadzenie równoległe

Inteligentny czujnik 3D O3M – Prowadzenie równoległe

Wysoko rozwinięta algorytmika z generycznym wykrywaniem konturów zbliżonych do linii zapewnia operatorowi maszyny wybór rozpoznanych linii i podążanie za nimi. W przypadku konturów nieciągłych następuje interpolacja danych. Gwarantuje to śledzenie konturów przy ich nieznacznym przerwaniu. Funkcja przesunięcia pozwala na precyzyjną regulację między pojazdem a śledzoną linią.

Przegląd funkcji:

  • Automatyczne wykrywanie i śledzenie konturu pokosu.
  • Zintegrowane algorytmy służące do obliczania odchylenia pozycji od linii idealnej.
  • Sygnalizowanie przepływu [m³/s] obrabianego materiału*.
  • Sugestia korekty kierunku do dalszego przetworzenia przez układ sterowania maszyny.

 

W odniesieniu do maszyn rolniczych istotne znaczenie ma niezawodne i skuteczne zebranie plonów, szczególnie w przypadku kontaktów terminowych. W tym celu ifm od lat opracowuje czujniki oraz systemy sterowania – specjalnie do zastosowań zewnętrznych wymagających solidnej konstrukcji.

Inteligentny czujnik 3D O3M151 to nowe, dostępne już od teraz rozwiązanie aplikacyjne pozwalające na automatyczne prowadzenie konturu pokosu lub prowadzenie równoległe. Dzięki przeszło 1.000 pojedynczych pomiarów możliwe jest wykrycie konturu przypominającego linię lub np. pokos w ułamkach sekund i ich automatyczne śledzenie.

 

Obok właściwego prowadzenia równoległego można równocześnie ustalić przepływ zbieranego materiału oraz dostosować do ilości występującego materiału prędkość ciągnika i maszyny do zbierania płodów rolnych.

Czujnik przekazuje do układu sterowania maszyny wszystkie wymagane dane, umożliwiając stosowanie funkcji pomocniczej, łącznie z automatycznym wspomaganiem kierowania.

*Sygnalizowanie natężenia przepływu wymaga zintegrowania z prędkością ciągnika.

Maszyna do zbioru winogron
Aby odciążyć operatora i chronić rośliny, czujnik 3D przesyła wszystkie istotne dane do automatycznego systemu sterowania i prowadzi kombajn wzdłuż rzędu winogron.