You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Profiler

PMD Profiler

Podsumowanie najważniejszych zalet:

  • Zapewnia niezmiennie prawidłowy i kompletny montaż w linii produkcyjnej
  • Prostota obsługi: montaż i obsługa bez oprogramowania w kilku prostych krokach
  • Pomiar niezależny od odległości zapewnia dużą tolerancję rozmieszczenia elementów
  • Stosowanie osłon i oświetlenia zewnętrznego dzięki odporności na światło z zewnątrz jest zbędne

Większe możliwości dzięki IO-Link

  • Możliwość oceny szczegółowych danych przez IO-Link poprawia wydajność i jakości produkcji
  • Identyfikacja wskaźników produkcji, np. liczby braków, w celu zwiększenia wydajności instalacji

Unikanie błędów oraz całkowite ich wykluczenie na rzecz wyższej jakości i dostępności instalacji

PMD Profiler jest przeznaczony do zastosowań zapobiegających powstawaniu błędów. Dzięki PMD Profiler można monitorować montaż, orientację i dobór, a także produkcję wyrobów docelowych. Ponadto PMD Profiler dokładnie bada obiekty, aby sprawdzić na przykład, czy nie w pełni dokręcona śruba nie wystaje lub czy zamknięcie zostało zatrzaśnięte. W tym celu PMD Profiler emituje prostą wiązkę laserową, dzięki której określa wysokość profilu obiektów przeznaczonych do wykrywania.

Jeżeli urządzenie nauczono, jak wygląda profil wysokości obiektu odniesienia (część prawidłowa), z tym zarejestrowanym konturem porównuje się inne obiekty. Dzięki temu można odróżnić elementy, odbiegające od wzoru. Taka kontrola jakości w czasie rzeczywistym obniża wiele kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami instalacji i brakami oraz wydłuża czas pracy instalacji. Ponadto można szybciej lokalizować i usuwać przyczyny błędów.

Wygodna alternatywa dla systemów kamer czułych na światło z otoczenia oraz trudno konfigurowalnych czujników 1D
W porównaniu z istniejącymi systemami PMD Profiler otwiera zupełnie nowy wymiar kontroli błędów. PMD Profiler poradzi sobie doskonale niezależnie od światła zewnętrznego wszędzie tam, gdzie systemy kamer są narażone na światło z zewnątrz, przez co wymagają kosztownych osłon i oświetlenia zewnętrznego. Ponadto, w odróżnieniu od układów 1D, działa on niezależnie od odległości, dlatego może niezawodnie wykrywać obiekty nawet przy zmiennych odległościach. Poza tym PMD Profiler dostarcza dodatkowe informacje, takie jak współczynnik braków lub wartość dopasowania między obiektem odniesienia a docelowym, które można z łatwością przechowywać na urządzeniu zewnętrznym. Te dane mogą posłużyć do optymalizacji procesów.

Kontrola ręczna
Częste błędy
Wysoki koszt
Kontrola jednopunktowa – Czujniki odległości 1D
Zależne od odległości (wymagają bardzo precyzyjnego pozycjonowania celu)
Trudne osiowanie w przypadku niewielkich celów
Czujniki / kamery Line Scan
PMD Profiler
Kontrola systemem wizyjnym – Czujniki wizyjne / Inteligentna kamera / Kamery
Wrażliwe na światło z otoczenia
Niezbędne kosztowne osłony maszyn lub oświetlenie zewnętrzne
Konieczne przeszkolenie pracowników (oprogramowanie!)

Najwyższa łatwość obsługi z myślą o szybkim rozruchu bez oprogramowania
Profiler można łatwo podłączyć za pomocą zwykłego wtyku M12 i nie jest on zależny od żadnych urządzeń zewnętrznych, np. oświetlaczy. Urządzenie można nauczyć obiektów odniesienia za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu użytkownika i przycisków umieszczonych bezpośrednio na profilerze, bez oprogramowania. Emisja wiązki pomocniczej ułatwia użytkownikowi wyznaczenie obszaru zainteresowania (ROI). Obszar zainteresowania działa jak zoom skierowany na szczególnie istotne części produktu i zwiększa dokładność wartości dopasowania. Możliwy jest nawet tzw. wędrujący obszar zainteresowania („floating ROI"), w przypadku części, które nie zawsze znajdują się w tym samym miejscu. Urządzenie sygnalizuje części prawidłowe żółtą, przełączającą się diodą LED. Dalsze informacje, np. profil wysokości na wykresie X / Z wyświetla się w przyjaznym i czytelnym oprogramowaniu Vision Assistant. W odróżnieniu od czujników 1D użytkownik nie tylko wie, że dany element jest obecny, ale również, jaka to dokładnie część – bez konieczności wchodzenia do instalacji.

System kamery Czujnik laserowy PMD PMD Profiler
Sortowanie wg barwy
Sortowanie wg wysokości
Wymagające światło zewnętrzne
Skomplikowana konfiguracja
Błyszczący cel
Różne osiowanie celów
Obiekt prowadzony
Obiekt nieprowadzony
Zastosowanie dynamiczne
Wykrywanie konturów
Dokładność