1. Strona startowa
  2. Rozpoznawanie obiektów 3D
  3. Ustawianie parametrów i instalacja

Ustawianie parametrów i instalacja

Łatwa obsługa.

Aplikacja Vision Assistant obsługuje 5 zastosowań: depaletyzacja, nawigacja zrobotyzowanego chwytaka, monitorowanie kompletności, wymiarowania obiektów i poziomu. Kreator prowadzi użytkownika przez ustawienia danej aplikacji. Jest to zrozumiałe i intuicyjne. Żądana aplikacja może zostać skonfigurowana i uruchomiona w ciągu zaledwie kilku minut. Predefiniowane aplikacje umożliwiają wdrożenie rozwiązań automatyki, ale Vision Assistant potrafi więcej: W trybie rozszerzonego ustawiania parametrów doświadczeni użytkownicy mogą rozszerzać podane aplikacje lub tworzyć własne rozwiązania.

Oprogramowanie Vision Assistant jest centralnym elementem do ustawiania parametrów i instalacji czujnika O3D

Czujnik O3D –
Oprogramowanie Vision Assistant

Kreator aplikacji i rozszerzony tryb ustawiania parametrów

Ciągła wymiana informacji z użytkownikami i wszechstronne testy obsługi doprowadziły do niezwykłej prostoty obsługi i integracji czujnika.

Dokładność jest przy tym nadal gwarantowana, a indywidualne ustawienia – nadal możliwe. Indywidualna adaptacja do środowiska prowadzi krok po kroku do wymaganego zastosowania.


Kreator

Gotowe zastosowania

Instalacja czujnika 3D jest łatwa dzięki kreatorowi dla następujących zastosowań

Rozszerzony tryb ustawiania parametrów

Dostosowywanie lub rozszerzanie zakresu zastosowań

  • Kontrola jakości
  • rozszerzone monitorowanie kompletności
  • rozszerzony monitoring paletyzacji

Kamera O3D –
zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK)

Kamera O3D z zestawem do tworzenia oprogramowania mogą posłużyć do opracowywania indywidualnych rozwiązań i zastosowań.

Jeśli kamera jest zintegrowana z maszyną, dane pomiarowe mogą być oceniane za pomocą wspólnych bibliotek przetwarzania obrazu. Zestaw do tworzenia oprogramowania z przykładami kodu jest dostępny w różnych językach programowania.