You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Rozpoznawanie obiektów 3D
  3. System wykrywania palet (PDS)

Wykrywanie palet: Przyspiesz proces pobierania dzięki PDS

PDS (pallet detection system – system wykrywania palet) to rozwiązanie programowe do szybszego, w pełni automatycznego wykrywania wszystkich standardowych typów palet z dwoma kieszeniami, o sześciu stopniach swobody. W połączeniu z osprzętem O3D3xx wykrywanie położenia palet staje się niezwykle szybkie, bez poświęcania dokładności. Umożliwia to znaczne skrócenie całkowitego czasu cyklu wykrywania palet przez autonomiczne i półautonomiczne pojazdy do obsługi palet.

System wykrywania palet bezpośrednio poprawia wydajność pojazdów autonomicznych i półautonomicznych przez zwiększenie prędkości, z jaką pozycja palety jest wykrywana, bez utraty dokładności.

Czas zaoszczędzony na pobraniu

Bez PDS 5 s
PDS 0,8 s
Δ czas 4,2 s

Podobny przypadek użycia w Tecnoferrari z oprogramowaniem stworzonym przez samego klienta

Wzrost wydajności z PDS
Dane w oparciu o 12 pobrań na godzinę na pojazd

OEE (wskaźnik wykorzystania wyposażenia) to standard do pomiaru wydajności produkcyjnej. Mówiąc wprost, wskazuje on procentowy udział w całkowitym czasie produkcji, który jest naprawdę produktywny.


Dostępność

Łączne zaplanowane godziny – utracony czas

Łączne zaplanowane godziny


Wskaźnik wydajności

Rzeczywista prędkość maszyny

Projektowa prędkość maszyny


Wskaźnik jakości

Liczba dobrych produktów

Łączna liczba wytworzonych produktów

Dla zastosowań zrobotyzowanych najważniejszym wskaźnikiem OEE jest wskaźnik wydajności, który wskazuje wolne cykle i krótkie zatrzymania. Wartość ta wskazuje, ile procent maksymalnej możliwej wydajności zostało osiągnięte. Oznacza to iż: Wskazuje ona na skuteczność zastosowania. Dzięki systemowi PDS zwiększa się wydajność, tzn. efektywność, ponieważ skraca się czas potrzebny do pobrania palety.