You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Rozpoznawanie obiektów 3D
  3. Czujnik O3D
  4. Zastosowanie
  5. Pomiar poziomu

Pomiar poziomu

Fotoelektryczny pomiar 3D poziomu i punktowe wykrywanie poziomu

Czujniki 3D z technologią PMD

  • Ciągły pomiar nierównych powierzchni
  • Ustala wartości minimalne, maksymalne lub średnie
  • Wprowadzanie różnych kształtów zbiorników
  • Struktury zakłócające są tłumione
  • Bezdotykowe wykrywanie nieprzezroczystych substancji w zakresie poziomów do 10 m

Elastyczna konfiguracja
System wykrywa ciała stałe, nieprzezroczyste ciała stałe i materiały sypkie w zbiornikach, silosach lub lejach samowyładowczych o wysokości do 10 m. Czujnik O3D niezawodnie wykrywa wysokość ładunku w urządzeniach do mechanicznego transportu, np. na taśmach i przy załadunku palet. Czujnik określa poziom za pomocą zdefiniowanego tła i przesyła wartość procesową przez wyjście analogowe lub cyfrowo, w sposób odporny na zakłócenia, przez interfejs procesowy Ethernet. Czujnik O3D może być używany również jako punktowy przełącznik poziomu.
Segment pomiarowy czujnika można dostosować do kształtu danego zbiornika. Mieszadła i inny osprzęt może być tłumiony przez „obszary wyłączenia”. Czujnik potrafi rozpoznawać różne kształty pojemników, takie jak leje, silosy, a nawet nachylone taśmy.
Oznacza to, że w przypadku materiałów sypkich wskazywany jest poziom średni, nawet jeśli występują stożkowate hałdy lub lejkowate zagłębienia.